Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

W Warszawie odbyły się 13. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Rozmowy premier Ewy Kopacz z kanclerz Angelą Merkel dotyczyły m.in. relacji dwustronnych i kwestii bezpieczeństwa. „Rozmowy przebiegały bardzo intensywnie i konkretnie” – podsumowała szefowa polskiego rządu.


Powitanie premier Kopacz i kanclerz Merkel, szeroki kadr 1 z 11
KPRM

Premier Ewa Kopacz o relacjach z Niemcami: To na nas spoczywa odpowiedzialność za przyszłość Unii Europejskiej

Szefowa rządu stwierdziła rozpoczynając konsultacje, że w ostatnich 25 latach Polakom i Niemcom udało się przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia i zbudować prawdziwą wspólnotę interesów.

Dziś słowa o strategicznym partnerstwie polsko-niemieckim nie pozostają już tylko w świecie aspiracji, czy dyplomatycznych zaklęć, ale stanowią odzwierciedlenie rzeczywistości. Jesteśmy najbliższymi partnerami gospodarczymi, wspólnie stawiamy czoła najważniejszym wyzwaniom na kontynencie. To na nas spoczywa odpowiedzialność za przyszłość Unii Europejskiej – dodała.

Pamięć o Władysławie Bartoszewskim

Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że konsultacje odbywają się w szczególnej chwili. Trzy dni temu odszedł od nas człowiek, który swoją osobą utożsamiał ideę pojednania polsko-niemieckiego. Profesor Władysław Bartoszewski całą część swojego życia spędzoną w służbie niepodległej Rzeczypospolitej, poświęcił dla budowania i wzmacniania zaufania, bez którego dzisiejsze relacje między Polską a Niemcami na pewno nie byłyby tak bliskie – powiedziała.

Chciałyśmy z panią kanclerz, aby w tym szczególnym dniu dla Niemców i Polaków profesor Bartoszewski był z nami, choćby symbolicznie. Dlatego też zachowaliśmy dla niego miejsce przy stole – zaznaczyła premier Ewa Kopacz.

Szefowa rządu odczytała wystąpienie, które miał wygłosić minister Bartoszewski.

W maju wyruszy polsko-niemiecki konwój z pomocą humanitarną dla Ukrainy

Premier Ewa Kopacz poinformowała na spotkaniu z mediami, że tematem rozmów rządów Polski i Niemiec były kwestie bezpieczeństwa, w tym sytuacja na Ukrainie oraz relacje z Rosją.

Doceniamy zaangażowanie Niemiec – a także Francji - na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu za naszą wschodnią granicą. Panuje między nami zgoda co do oceny sytuacji oraz głównych założeń polityki wobec Ukrainy oraz Rosji. Uważamy, że nie ma obecnie przesłanek do złagodzenia sankcji wobec Rosji, Ukraina zaś musi być krajem, który traktujemy w sposób szczególny – powiedziała polska premier. Dodała, że w połowie maja wyjedzie wspólny polsko-niemiecki konwój z pomocą humanitarną dla Ukrainy.

Ewa Kopacz oświadczyła, że ważne miejsce w rozmowach zajęło również dążenie do urzeczywistnienia postanowień ostatniego szczytu NATO, a więc wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu. Liczymy na dalsze pozytywne zaangażowanie rządu pani kanclerz w te działania – dodała.

Rozmowy o kwestiach dwustronnych

Szczególnie istotna dla nas jest wymiana młodzieży, która nabrała przez te lata bezprecedensowego charakteru i najlepiej służy zbliżeniu naszych narodów – powiedziała premier Ewa Kopacz. Poruszono także temat mniejszości polskiej w Niemczech oraz niemieckiej w Polsce.

Szefowa polskiego rządu poinformowała, że omawiano wpływ niemieckiej płacy minimalnej na europejski sektor transportowy. Jesteśmy bowiem nie tylko sąsiadami, ale przede wszystkim partnerami, których łączy poczucie odpowiedzialności za przyszłość wspólnoty europejskiej i bezpieczeństwo naszego regionu.

W ramach konsultacji podpisano umowę o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).

Trzynasta edycja konsultacji

Konsultacje polsko-niemieckie to rzecz bez precedensu. Trudno o lepsze świadectwo naszej bliskiej i partnerskiej współpracy – powiedziała premier Ewa Kopacz. Podkreśliła, że współpraca ta obejmuje niemal każdą dziedzinę, za którą odpowiedzialne są rządy obu krajów.

Szefowa polskiego rządu przypomniała, że przyszłym roku obchodzić będziemy 25-lecie Traktatu polsko-niemieckiego. Poinformowała, że w czasie spotkania podjęto decyzję o udziale obu rządów w uroczystych obchodach rocznicy.

Konsultacje odbywają się od 1997 r. i stanowią główny instrument kontaktów na szczeblu rządowym między oboma krajami.

W 13. konsultacjach w Warszawie brała udział większość członków Rady Ministrów obu państw, co pokazuje, jak duże znaczenie oba rządy przykładają do dwustronnych stosunków.

Polskę reprezentowali:

 • premier Ewa Kopacz
 • wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński,
 • wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak
 • minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna
 • minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska
 • minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska
 • minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska
 • minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
 • minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
 • minister środowiska Maciej H. Grabowski
 • minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki
 • minister finansów Mateusz Szczurek
 • minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk
 • minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska
 • minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak    
 • sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, koordynator ds. polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej Piotr Stachańczyk      
 • podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Pawlik

Zobacz także