Polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe m.in. o sytuacji w Grecji

W Madrycie zakończyły się 11. polsko- hiszpańskie konsultacje międzyrządowe. Rozmowy szefowej rządu z premierem Mariano Rajoyem dotyczyły m.in. sytuacji w Grecji, migracji, bezpieczeństwa i przygotowań do szczytu NATO w Warszawie.


Ewa Kopacz wysiada z samochodu, wita ją premier Hiszpanii 1 z 8
M. Śmiarowski/KPRM

Jednym głosem o greckim kryzysie i przyszłości unii walutowej

Premier Ewa Kopacz podkreśliła podczas konferencji prasowej w Madrycie, że Polska i Hiszpania podzielają pogląd, że sytuacja w Grecji jest bardzo poważna i wymaga natychmiastowych działań, które pozwolą na wzmocnienie Grecji, strefy euro, a w konsekwencji całej Unii Europejskiej.

Zdaniem szefowej rządu skuteczne rozwiązanie tego kryzysu wymaga wysiłku z obu stron, a przede wszystkim poważnych, systemowych reform ekonomiczno-społecznych w Grecji. Potrzebne jest także dalsze wprowadzanie mechanizmów, które pozwolą na uniknięcie w przyszłości podobnego scenariusza w którymkolwiek z państw UE - mówiła premier Ewa Kopacz.

Ważną rolę odgrywa również debata o przyszłości Unii Gospodarczo-Walutowej. Polska i Hiszpania zgadzają się, że w proces ten powinny być zaangażowane wszystkie kraje UE, zarówno członkowie strefy euro, jak i państwa, które wstąpią do niej w przyszłości.

Polska pomoże Grecji?

Premier Ewa Kopacz odniosła się do kwestii ewentualnego wkładu Polski w finansowanie wsparcia pomostowego dla Grecji. Szefowa rządu zadeklarowała, że nasz kraj działa w duchu solidarności i pragmatyzmu.

Chcemy kompromisu takiego, w którym kraje spoza i ze strefy euro nie będą tylko odbiorcami deklaracji, które płyną w tej chwili ze strony przywództwa Grecji, ale będą odbiorcami konkretnych sprawozdań  z realizacji reform, które zadeklarował grecki rząd - powiedziała szefowa rządu.  

Jak dodała polski rząd będzie działał tak, aby budżet państwa i obywatele nie ponieśli konsekwencji tej pomocy.

Szefowa rządu przypomniała również, że w ramach Europejskiego Funduszu Mechanizmu Stabilizacyjnego każdy członek UE musi określić swój wkład, a kraje spoza unii walutowej są tymi, które na pewno na tym nie stracą, gdyby się okazało, ze np. Grecja jest niewypłacalna. Wówczas UE i ten fundusz zapewnia bezpieczeństwo zagwarantowanych aktywów - powiedziała premier.     

Migracja

Rozmowy polsko –hiszpańskie dotyczyły również migracji. Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że Hiszpania skutecznie stawiła czoła temu problemowi w ubiegłych latach. Podzielamy pogląd, że Unia Europejska stawiając czoła nielegalnej migracji musi postawić na szerokie spektrum działań tak, aby odnieść się przede wszystkim do źródeł tego problemu, a nie tylko jego skutków - mówiła premier w Madrycie.

Podkreśliła również, że dla Polski i Hiszpanii priorytetem pozostaje ochrona swobody przepływu osób w UE, jako jednego z filarów europejskiej integracji. Będziemy bronić tej zasady wraz z Hiszpanią na forum UE – zadeklarowała szefowa rządu.

Polityka sąsiedztwa

Zgodziliśmy się, że UE musi koncentrować się na równoległym rozwoju południowego i wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, zwłaszcza w obliczu obecnych zagrożeń dla wspólnego bezpieczeństwa – mówiła szefowa rządu po spotkaniu z hiszpańskim premierem. W jej opinii koniecznością pozostaje zachowanie jednego głosu UE, zarówno wobec kryzysu ukraińskiego i Rosji jak i zagrożenia terroryzmem.

Skład delegacji

Premier Ewie Kopacz podczas wizyty w Madrycie towarzyszyli ministrowie:

  • sprawiedliwości,
  • finansów,
  • spraw zagranicznych,
  • infrastruktury i rozwoju.

W rozmowach wzięli także udział wiceministrowie: 

  • gospodarki,
  • rolnictwa i rozwoju wsi.

Poprzednie konsultacje międzyrządowe z Hiszpanią odbyły się 23 czerwca 2014 r. w Gdańsku. 


Zobacz także