Polsko-Hiszpańskie Konsultacje Międzyrządowe

Premier Donald Tusk rozmawiał z premierem Hiszpanii Mariano Rajoyem m.in. o sytuacji gospodarczej w Europie, zatrudnieniu młodzieży oraz energetyce.


Konferencja prasowa z udziałem premierów Polski i Hiszpanii 1 z 14
Maciej Śmiarowski/KPRM

Premier podkreślił, że współpraca Polski i Hiszpanii umożliwiła uchwalenie ambitnego wieloletniego budżetu europejskiego ze znaczącym udziałem polityki spójności. Szef polskiego rządu dodał, że inwestycje będące następstwem nowych środków europejskich przynoszą miejsca pracy w Polsce i Hiszpanii. - Obaj mamy nadzieję, że rok 2014 będzie wyraźnym znakiem końca tego kryzysu - mówił polski premier.

- Uznaliśmy, że Europa będzie potrzebowała źródeł energii stosunkowo taniej - mówił Donald Tusk o rozmowach nt. energetyki. Podkreślił, że Polska i Hiszpania będą współpracowały nad taką polityką Unii Europejskiej, która uczyni kontynent ponownie konkurencyjnym.

Innymi tematami poruszonymi przez premierów były kwestie bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu, stosunki zewnętrzne i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rozmawiano także o porozumieniu o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, a także unią bankową.

Równolegle prowadzone były spotkania poszczególnych ministrów. W Konsultacjach brali udział: minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak i minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz oraz wiceministrowie ministerstw gospodarki, środowiska i spraw zagranicznych.


Zobacz także