Polski skok cywilizacyjny: jak wykorzystamy blisko 500 mld zł z UE?

- Modernizacja nie jest celem, tylko narzędziem do podniesienia poziomu życia polskich rodzin - powiedział premier Donald Tusk tuż po posiedzeniu rządu na temat unijnego budżetu na lata 2014-2020.


Premier i wicepremier Bieńkowska na konferencji prasowej, w tle napis 499 miliardów 1 z 5
Fot. M. Śmiarowski/KPRM

Jakie są nasze główne cele na najbliższe lata?

 

  • Do 2022 Polska będzie wśród 20 najbogatszych państw świata (jeśli chodzi o PKB) i osiągnie PKB na poziomie 80 proc. średniej państw UE.

- Dzisiaj to jest 67 proc., a startowaliśmy z pułapu mniej więcej 50 proc., kiedy ta przygoda europejska się zaczynała - powiedział premier Tusk.

Dodał, że Polska szybko nadgania zaległości wobec najbardziej rozwiniętych państw europejskich.

  • W latach 2016/2017 pod względem długości autostrad prześcigniemy Wielką Brytanię.

Przed nami będą Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy - będziemy piątym państwem w Europie.

  • Poziom ubóstwa spadnie poniżej średniej UE – minimum 1,5 mln obywateli wyjdzie z ubóstwa.

Wskaźnik ubóstwa lepiej pokazuje prawdziwy poziom życia niż np. średnia płaca. - Jeżeli uda się osiągnąć ten cel, będzie można mówić o prawdziwym sukcesie europejskiej drogi Polski, o tym, że europejskie pieniądze trafiły rzeczywiście do ludzi - mówił premier.

  • Do 2023 dostęp do szerokopasmowego Internetu osiągnie 100% .
  • Poziom nakładów na badania i rozwój osiągnie poziom 2% PKB.

Rząd zakłada, że połowa środków będzie pochodzić z budżetu, a reszta od firm.

  • Na rewitalizację miast wydamy 25 mld zł, z czego na miasta średnie 8 mld zł.

- Uważam, że to dużo mądrzejsza odpowiedź na problemy dawnych miast wojewódzkich niż budowanie politycznego mirażu o miastach wojewódzkich – podkreślił premier.

  • Powstaną obszary strategicznej interwencji

- Na tzw. obszary strategicznej interwencji będą kierowane dodatkowe pieniądze - oświadczył Donald Tusk. Chodzi o tereny strukturalnej biedy, którym pieniądze europejskie mają pomóc nadgonić bogatsze części kraju.

Szczegóły przyjętych dziś projektów

 

Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

„Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”

„Narodowy Plan Szerokopasmowy”

Strategia Rozwoju Polski Południowej do 2020 r.


Zobacz także