Polska znalazła sie wśród 20 najlepszych państw dla biznesu

W rankingu państw najlepszych dla prowadzenia działalności gospodarczej sporządzonym po raz drugi przez Agencję Bloomberga Polska awansowała na 20. miejsce z 22 przed rokiem.


Grafika przedstawiająca stempel z napisem Rada Gospodarcza oraz wykres słupkowy pokazujący wzrost

Najlepszy był ponownie Hongkong, a następnie Wielka Brytania i Japonia, która awansowała o siedem miejsc. Polskę najwyżej oceniono za jakość wewnętrznego rynku (3 miejsce wśród 161 państw). Dobrze ocenione został też poziom kosztów pracy oraz surowców (15 miejsce). Najgorzej oceniono koszty rozpoczynania biznesu (66 pozycja) oraz koszty transportu (40 miejsce).

Pozostałe informacje gospodarcze:

 

MFW OBNIŻYŁ PROGNOZĘ WZROSTU DLA STREFY EURO I UNII EUROPEJSKIEJ

Gospodarka strefy euro skurczy się w 2013 r. o 0,2% , ocenił w uaktualnieniu raportu World Economic Outlook Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), który w październikowej wersji przewidywał wzrost o 0,1%. Dla całej Unii Europejskiej MFW obniżył przewidywania na 2013 r. do +0,2%. Mimo obniżek prognozy na 2013 r. są ciągle lepsze od szacunków wzrostu w ubiegłym roku. Obniżka prognoz wiąże się z tym, że reformy oraz wpływ luźnej polityki monetarnej przekładają się na poprawę gospodarce wolniej niż sądzono.

W III KW. 2012 POLSKA BYŁA WŚRÓD PIĘCIU KRAJÓW UE W KTÓRYCH DŁUG SPADŁ

Polska znalazła się wśród pięciu państw UE, które miały w III kw. 2012 r. niższe zadłużenie w relacji do PKB niż rok wcześniej, wynika ze środowych danych Eurostat. Relacja długu do PKB w Polsce w III kw. 2012 r. zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. r/r i wynosiła 55,9%. Ministerstwo Finansów oszacowało, że w całym 2012 r. dług Polski, obliczany według metodologii Eurostatu powinien znaleźć się poniżej 56% PKB. Najbardziej zredukowała zadłużenie Grecja, o 11,1 pkt., a poza nią Węgry Łotwa i Dania. Dług wzrósł najbardziej wzrósł na Cyprze (o 17,5 punktu), a także w Irlandii i w Hiszpanii.

W GRUDNIU BEZROBOCIE W WLK. BRYTANII SPADŁO DO POZIOMU Z CZERWCA 2011

W grudniu liczba wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii spadła do 1,56 mln osiągając najniższy poziom od czerwca 2011 r., podał w środę brytyjski urząd statystyczny. Stopa bezrobocia w okresie od września do listopada spadła do 7,7%, najniższego poziomu od kwietnia 2011 r. Część analityków wiąże poprawę z agresywnym luzowaniem polityki pieniężnej dokonywanym przez bank centralny. MFW prognozuje, że 2013 r. Wielka Brytania zanotuje 1-procentowy wzrost, po 0,2% spadku PKB w 2012 r.

POLSKA SPRZEDAŁA NA AUKCJI OBLIGACJE WARTE 13,6 MLD ZŁ

Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało na akcji obligacje zapadające w 2015 oraz 2018 r. na łączną kwotę ponad 13,6 mld zł. Popyt ponad dwukrotnie przewyższał podaż, a uzyskane rentowności były rekordowo niskie. Po aukcji MF oceniło, że sfinansowało około 40% tegorocznych potrzeb pożyczkowych, a udana sprzedaż potwierdza zainteresowanie inwestorów Polską mimo słabszych od oczekiwań danych makroekonomicznych.

MSP I BGK SPRZEDAJĄ PAKIET 11,8% AKCJI BANKU PKO BP

W środę Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) poinformowało, że wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) zbudowało książkę popytu na blisko 147 mln akcji banku PKO BP po 34,25 złotego za akcję. Oznacza to sprzedaż wartych ponad 5 mld zł akcji stanowiących 11,8% spośród blisko 44% akcji banku należących do MSP i BGK.

SŁOWACJA WYSTĄPIŁA PRZECIW POLSCE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Słowacja wystąpiła do Komisji Europejskiej o przeanalizowanie mechanizmów kontroli polskich produktów rolniczych i spożywczych dostarczanych na unijny rynek, ponieważ podejrzewa, że produkty te zawierają zanieczyszczenia groźne dla zdrowia. Słowackie media informują o takich przypadkach. W 2012 r. wartość polskiego eksportu produktów spożywczych na Słowację wyniosła 1,5 mld złotych, co stanowiło około 3% wartości całego wywozu tego typu towarów.

 


Zobacz także