Polska wspiera modernizację Ukrainy

Kwestie gospodarcze, dialog historyczny, stosunki Ukraina-UE oraz sytuacja na wschodzie Ukrainy –  to tematy poruszone w trakcie spotkania premier Beaty Szydło z prezydentem Petrem Poroszenką. Szefowa rządu wyraziła wsparcie dla wprowadzanych na Ukrainie reform.


Premier Beata Szydło wita prezydenta Ukrainy w holum głównym. 1 z 6
fot. P. Tracz/KPRM

Wizyta prezydenta Petra Poroszenki w Warszawie odbyła się  na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy dokładnie 25 lat od momentu uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy 2 grudnia 1991 roku.  Polska była wówczas pierwszym krajem na świecie, który to uczynił. 

Wsparcie Polski dla Ukrainy

W tracie rozmowy premier Beata Szydło wyraziła wsparcie dla władz w Kijowie w procesie modernizacji Ukrainy w obszarach politycznym, ekonomicznym, obronnym, rozwojowym, społecznym i humanitarnym. Polska kontynuuje pomoc przy wdrażaniu reformy decentralizacyjnej i antykorupcyjnej, w tym na poziomie regionalnym. Na forum Unii Europejskiej polskie wsparcie koncentruje się na promowaniu pełnej ratyfikacji Umowy Stowarzyszeniowej, przy równoczesnym poparciu dla przyznania Ukrainie ruchu bezwizowego z UE. Polska wspiera także reformę sił zbrojnych, której celem jest dostosowanie ukraińskiej armii do standardów NATO.


Zobacz także