Polska na plusie: PKB w górę o 1,9 proc.

W trzecim kwartale 2013 polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,9 proc. licząc rok do roku. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS).


Premier na tle danych statystycznych wygłasza oświadczenie, zdjęcie 1 1 z 5
M. Śmiarowski/KPRM

Pozytywne dane gospodarcze:

  • 1,9% - wzrost PKB Polski w trzecim kwartale 2013 roku
  • 19,8% - skumulowana zmiana PKB w latach 2008-2013
  • 5,6% - produkcja przemysłowa za wrzesień 2013 roku
  • ok. 700 mln euro - nadwyżka eksportu nad importem we wrześniu 2013 roku

Źródło: GUS, Eurostat

Premier Donald Tusk ocenił, że mimo pozytywnych wyników gospodarczych w Polsce brakuje jednoznacznie pozytywnych sygnałów ze strefy euro i nie można powiedzieć, że gospodarka europejska „ruszyła z kopyta”. Polska odnotowuje wyraźnie lepsze wyniki niż w większości państw europejskich.

Wzrost w produkcji i handlu

Premier zwrócił też uwagę na inne kryteria, które napawają optymizmem. Np. wzrost w produkcji przemysłowej o 5,6 proc. we wrześniu oraz pozytywny bilans handlowy - we wrześniu nadwyżka eksportu nad importem wyniosła ok. 700 mln euro.

Wzrost średniego wynagrodzenia

Donald Tusk zaznaczył, że wzrost średniego wynagrodzenia jest też zauważalny, choć nie tak odczuwalny dla wszystkich obywateli.

Polityka gospodarcza

We shall not leave the path that has led Poland to such relatively good results.


Donald Tusk
Premier ocenił również dotychczasową politykę gospodarczą rządu. - Dyscyplinowanie finansów publicznych i duszenie deficytu nie może być prowadzone w sposób, który dławiłby wzrost gospodarczy – podkreślił Donald Tusk. Dodał, że nie były podejmowane decyzje, które miałyby szybkie skutki, ale rujnowałaby finanse publiczne.

Jako jedno ze źródeł wzrostu premier wymienił, oprócz wzrostu produkcji przemysłowej, także poprawę konsumpcji. Przypomniał też o bezprecedensowej akcji kredytowej przy okazji wprowadzania tzw. gwarancji de minimis dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.


Zobacz także