Polska na 63. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Polska delegacja uczestniczy w 63. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), w dniach 16-20 września 2019 r. w Wiedniu. Nasz kraj reprezentują: Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka, p.o Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz oraz Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Tomasz Nowacki.


Sekretarz Stanu podczas konferencji.

Sekretarz Stanu w KPRM Piotr Naimski, przedstawił transformację sektora energetycznego w Polsce. Wdrożenie energetyki jądrowej jest jednym z ośmiu filarów określonych w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.- mówił. Polityka Energetyczna Polski 2040 zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW do 2043 r. Minister Naimski podkreślił, że Polska wybrała ten kierunek, ponieważ elektrownie jądrowe zapewniają stabilność wytwarzania energii przy zerowej emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych. Dodał, że dzięki temu możliwa będzie dywersyfikacja produkcji energii elektrycznej po rozsądnych kosztach, co zapewni konkurencyjność polskiej gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne kraju.
 
W corocznej Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej uczestniczą wysocy przedstawiciele 171 krajów członkowskich. Podczas spotkania następuje podsumowanie działań podjętych w ostatnim roku oraz ustalenie priorytetów w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej na kolejnych 12 miesięcy.


Zobacz także