Polska inicjatorem listu 17 przywódców UE do przewodniczącego Rady Europejskiej

Premier Beata Szydło wraz z 16 innymi przywódcami państw Unii Europejskiej (UE) przesłała w środę (21 czerwca) list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, wskazując na potrzebę silniejszego wyeksponowania szeroko rozumianych kwestii cyfrowych na najwyższym poziomie politycznym UE.


Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego

Kontekstem listu jest dalsza praca nad opublikowaną w 2015 r. Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM). Ogłoszony w maju 2017 r. przegląd tej strategii jest, zdaniem sygnatariuszy listu, dobrą okazją do oceny jej dotychczasowych wyników i zastanowienia się nad sposobami zwiększenia tempa prac poprzez nadanie jej należytego miejsca w politycznej agendzie członków UE.

Jak podkreślają przywódcy krajów UE skumulowany efekt jednolitego rynku cyfrowego ma kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiego społeczeństwa, gospodarki i samej Unii Europejskiej. W pełni ukształtowany jednolity rynek cyfrowy oznacza również szereg korzyści dla obywateli UE, a także dla firm unijnych.

W opinii autorów listu potrzebny jest szeroki polityczny konsensus, aby jak najszybciej zakończyć budowę DSM w Europie. Można to osiągnąć m.in. poprzez znoszenie dalszych barier na rynkach UE, a także podejmowanie śmiałych wyzwań rynku cyfrowego, przekraczających możliwości pojedynczego państwa.

Sygnatariusze listu

List zainicjowany przez premier Beatę Szydło podpisali przywódcy:

 • Belgii,
 • Czech,
 • Danii,
 • Estonii,
 • Finlandii,
 • Holandii,
 • Irlandii,
 • Luksemburga,
 • Łotwy,
 • Portugalii,
 • Słowacji,
 • Słowenii,
 • Szwecji,
 • Węgier,
 • Wielkiej Brytanii,
 • Litwy.

Zobacz także