Polska i Hiszpania jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa

W obliczu współczesnych zagrożeń priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa, stabilizacji sytuacji w południowym i wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej – powiedziała premier Beata Szydło na zakończenie polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych.


Premier Beata Szydło i premier Hispanii Mariano Rajoy w Belwederze - na pierwszym planie witający ich żołnierze 1 z 12
fot. P. Tracz / KPRM

Obszary polsko-hiszpańskiej współpracy

Piątkowe XII polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe w Warszawie odbyły się pod przewodnictwem premier Beaty Szydło i premiera Mariano Rajoya. Oprócz spotkania szefów rządów, w ramach konsultacji międzyrządowych odbyła się sesja plenarna z udziałem ministrów. Omawiano kwestie polityki obronnej, infrastruktury, rolnictwa i środowiska, sportu oraz edukacji. Współpraca w tych dziedzinach będzie wzmacniana.

Z satysfakcją obserwujemy wzrost wymiany gospodarczej między naszymi krajami – powiedziała szefowa polskiego rządu podczas konferencji prasowej. Poinformowała, że oba kraje łączą wielomiliardowe inwestycje, a współpraca będzie nadal rozwijana i pogłębiana.

Dwustronne spotkania Polski i Hiszpanii są bardzo użyteczne. Pozwalają na współpracę w obronie naszych interesów i na wzajemne wykorzystanie naszych doświadczeń – stwierdził premier Hiszpanii Mariano Rajoy po zakończeniu konsultacji międzyrządowych.

Wspólne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa

Premier Szydło poinformowała, że wraz z Premierem Rajoyem zgodzili się, że w obliczu współczesnych zagrożeń priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz stabilizacja sytuacji w południowym i wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej.

Wspólnie potwierdziliśmy, że naszym pierwszoplanowym zadaniem jest niezwłoczna implementacja postanowień ostatnich szczytów NATO. Nasze państwa opowiadają się za utrzymaniem solidarności i jedności sojuszniczej NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa całej wspólnoty północnoatlantyckiej – stwierdziła Beata Szydło. Jak dodała, Polska docenia

Premier Szydło poinformowała, że ministrowie obrony Hiszpanii i Polski rozpoczęli prace nad podpisaniem porozumienia wojskowego, którego głównymi celami jest współpraca w ramach wschodniej flanki NATO, walka z terroryzmem oraz rozwój przemysłu obronnego.

Wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie stałym poziomem napięcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, podkreślając pilną potrzebę jego rozwiązania oraz szybką i pełną implementację Porozumień Mińskich – zaznaczyła szefowa rządu.

Polska i Hiszpania przywiązują duże znaczenie do walki z terroryzmem i działań Globalnej Koalicji. Premier Szydło podczas spotkania poinformowała premiera Rajoya o polskim zaangażowaniu na Południu, stanowiącym przejaw szczególnej troski o bezpieczeństwo i pokój w naszym najbliższym sąsiedztwie oraz w bardziej oddalonych regionach.

Współpraca w ramach UE

Oba kraje będą współdziałać na rzecz doskonalenia Wspólnoty i pogłębionych reform Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się, że jedność i spójność pozostają wartościami nadrzędnymi w Unii – powiedziała Beata Szydło. Na spotkaniu z szefem hiszpańskiego rządu podkreślała, że Polsce zależy, by głosy państw narodowych i ich parlamentów były w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE, a instytucje unijne bliższe potrzebom obywateli.

Według premier Szydło kluczowe powinny być działania na rzecz pogłębienia rynku wewnętrznego i wzmacniania konkurencyjności całej Wspólnoty. Jak dodała: w tym kontekście wyraziliśmy sprzeciw wobec jakichkolwiek barier stanowiących przeszkodę dla swobody przepływu osób, usług i kapitału. Jednocześnie Beata Szydło powiedziała, że na spotkaniu wyraziliśmy również zaniepokojenie możliwością dopuszczenia przepisów o delegowaniu pracowników do międzynarodowego transportu drogowego. Ponadto, Polska i Hiszpania dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy w dziedzinie polityki spójności i w trakcie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych.

Jesteśmy zgodni, że priorytetowym celem negocjacji UE z Wlk. Brytanią w zakresie Brexitu jest ochrona praw obywateli UE oraz uregulowanie kwestii finansowych wynikających z członkostwa tego kraju w UE – powiedziała premier Szydło.

Konsultacje międzyrządowe w historyczną rocznicę

Tegoroczne konsultacje odbyły się w 40. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Hiszpanią. Premier Beata Szydło stwierdziła, że udział polskich i hiszpańskich ministrów w spotkaniu oraz szeroki zakres poruszanych tematów świadczy o znaczeniu, jakie obie strony przykładają do rozwoju współpracy zarówno w wymiarze dwustronnym, jak również na forum Unii Europejskiej, NATO i ONZ. Zdaniem szefowej rządu Polska i Hiszpania mają zbliżone spojrzenie na kwestie dotyczące m.in. budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom UE, Brexitu, Jednolitego Rynku, polityki spójności, czy też polityki bezpieczeństwa. 

Kolejna edycja polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych potwierdziła celowość dalszego pogłębiania relacji dwustronnych, mając na uwadze pomyślny rozwój i bezpieczeństwo naszych krajów, społeczeństw i Europy – podsumowała premier Szydło.


Zobacz także