Polska Grupa Górnicza powołana

Polska Grupa Górnicza to konkurencyjny podmiot, który będzie wdrażał nowoczesne technologie węglowe i inwestycje. Podmiot gospodarczy, w którym połączymy polską myśl technologiczną i inżynierską – powiedziała premier Beata Szydło. W obecności szefowej rządu przedstawiciele górniczych i energetycznych spółek oraz banków i instytucji finansowych podpisali we wtorek w Katowicach porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG).


Premie Beata Szydło podczas uroczystości powołania Polskiej Grupy Górniczej 1 z 4
Fot: P. Tracz / KPRM

To historyczny moment dla polskiego górnictwa i symboliczny start firmy, która ma być największym producentem węgla kamiennego w UE. Mam ogromną satysfakcję, że dotrzymaliśmy słowa danego Śląskowi w kampanii wyborczej – podkreślała premier Beata Szydło na uroczystości oficjalnego powołania PGG. Szefowa rządu zaznaczyła, że w powołanie Polskiej Grupy Górniczej zaangażowanych było wiele osób, które wykazały wielką odpowiedzialność. Chcę podziękować wszystkim, którzy usiedli do stołu i przez wiele miesięcy prowadzili trudne rozmowy – premier Szydło zwróciła się do górników, ministra i wiceministra energii, central związkowych, strony społecznej oraz inwestorów. Jak dodała, podpisane we wtorek porozumienie nie rozwiązuje problemu na Śląsku, ale jest początkiem drogi.

Odpowiedzialność górników

Górnicy chcieli być konstruktywnymi kreatorami porozumienia, które daje szanse dla ich regionu, dla ich branży i dla ich rodzin. Wzięli w swoje ręce odpowiedzialność za to, co się stanie z górnictwem w najbliższych latach – premier Beata Szydło skierowała szczególne podziękowania do górników. Jednocześnie dodała, że Polska Grupa Górnicza ma być firmą nowoczesną, dobrze zarządzaną i przynoszącą zyski. Firmą z dobrymi perspektywami. Żeby tak się stało, potrzebna jest odpowiedzialność – przekonywała premier.

Wspólny cel: rozwój polskiej gospodarki, Śląska i górnictwa

Szefowa rządu zaznaczyła, że priorytetem wszystkich stron podpisujących porozumienie jest dobro wspólne – rozwój polskiej gospodarki. Dlatego rząd proponuje unowocześnianie górnictwa, doinwestowywanie kopalni i szukanie nowych rynków zbytu. To jest ambitny cel, ale możliwy do zrealizowania. Są ludzie kompetentni, którzy go zrealizują – mówiła Beata Szydło. PGG ma być silnym podmiotem, który będzie podstawą polskiej energetyki. To pójście w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski – podsumowała premier.

Start Polskiej Grupy Górniczej

Porozumienie podpisane we wtorek w obecności premier Beaty Szydło, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, przy udziale związkowców z Kompanii Węglowej (KW) otwiera drogę do powstania Polskiej Grupy Górniczej. Podpisujące go strony zaakceptowały w nim założenia biznesplanu oraz zgodziły się m.in. na zawieszenie na dwa lata wypłat nagrody rocznej - tzw. czternastej pensji.

Wtorkowe porozumienie oznacza zaakceptowanie przedsięwzięcia przez inwestorów, którzy mają wnieść do PGG kapitał oraz przez banki kredytujące KW, m.in. w postaci obligacji. W sumie planowana łączna wartość zaangażowania kapitałowego inwestorów to ponad 2,4 mld zł, a banków w postaci obligacji - ponad 1 mld zł.

Wśród sygnatariuszy porozumienia, obok zarządów KW i PGG, są inwestorzy:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna,
 • Energa Kogeneracja,
 • PGNiG Termika,
 • Węglokoks,
 • Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw,
 • Towarzystwo Finansowe Silesia,

a także banki:

 • Alior Bank,
 • Bank BGŻ BNP Paribas,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Zachodni WBK
 • PKO BP.

Swoje podpisy pod dokumentem złożyli też związkowcy z KW.


Zobacz także