Najnowsze wyniki PISA: nasi gimnazjaliści najlepsi w UE

Premier: nasza młodzież jest jedną z najbardziej uzdolnionych w Europie i na świecie. O tym moje pokolenie mogło tylko marzyć.


Uroczysta prezentacja, w otoczeniu premiera grupa gimnazjalistów, zdjęcie 1 1 z 3
Maciej Śmiarowski/KPRM

Great job of Polish teachers, who have to work still in challenging environment, does bring such results


Donald Tusk
Donald Tusk docenił rolę polskich nauczycieli. -Wielka praca polskich nauczycieli ciągle w niełatwych warunkach daje te efekty- zaznaczył.

Szef rządu mówił, że system tak często krytykowany, w którym gimnazjum odgrywa bardzo istotną rolę, przynosi dobre efekty. -Polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, polska szkoła potrzebuje więcej pieniędzy, opieki państwa i zaangażowania samorządu- powiedział.

-Cieszę się, że to są rankingi, które są zobiektywizowane. Ten wielki awans Polski i fakt, że okupujemy pierwsze miejsca w UE, jest najlepszym prezentem dla dzieci i ich rodziców- podkreślił premier.

Wyniki PISA 2012

W najważniejszym i największym badaniu międzynarodowym edukacyjnym OECD polscy uczniowie spektakularnie poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach:

  • umiejętności matematycznych,
  • rozumowania w naukach przyrodniczych,
  • czytania i interpretacji.

Żaden inny kraj na świecie nie poprawił tak bardzo swoich wyników. Z kraju, który w 2003 r. był poniżej średniej OECD, a w kolejnych badaniach w 2006 i 2009 na poziomie średniej, Polska stała się obecnie czołowym krajem osiągając wyniki znacząco powyżej średniej OECD.

  • Jesteśmy na 1. miejscu
    w Unii Europejskiej w zakresie umiejętności czytania i interpretacji - razem z Finlandią i Irlandią. Wynik dla Polski to 518 punktów (średnia OECD to 496)
  • Jesteśmy na 1. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie umiejętności matematycznych - razem z Holandią, Estonią i Finlandią. Wynik dla Polski to 518 punktów (średnia OECD to 494)
  • Jesteśmy na 3. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych – wyprzedzają nas tylko Finlandia i Estonia. Wynik dla Polski to 526 punktów (średnia OECD to 501) 

 

Badania PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) jest koordynowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).  Jest to największe i najważniejsze badanie sprawdzające w jakim stopniu młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowywana do dalszej kariery edukacyjnej i wymagań rynku pracy. Polska uczestniczy w badaniu od pierwszej edycji, która odbyła się w 2000 roku. W 2009 r. w cyklu PISA brało udział 65 najbardziej rozwiniętych krajów, które współtworzą około 90 % gospodarki świata.

W Polsce badanie przeprowadził zespół ekspertów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Pełen raport dotyczący wyników PISA 2012


Zobacz także