Polska coraz bardziej cyfrowa. Nowe cele na najbliższe lata

Fundusze Europejskie zostaną przeznaczone na 3 ważne obszary: powszechny dostęp do szybkiego internetu, rozwój e-administracji i cyfrową aktywizację społeczeństwa. Wszystko w ramach Programu Polska Cyfrowa.


Fot. Fotolia

Cel programu
 

Głównym celem Programu Polska Cyfrowa (POPC) jest cyfryzacja kraju. Chodzi m.in. o:

 • szeroki dostęp do szybkiego Internetu,
 • efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne,
 • wzrost umiejętności korzystania z komputera i internetu.

Nowy program, dalsza cyfryzacja
 

POPC był już realizowany w latach 2007-2013. Obecny program jest kontynuacją tamtych działań. Założenia do 2020 r. obejmują:

 • zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu,
 • rozwój e-administracji,
 • cyfrową aktywizację społeczeństwa.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
 

Chodzi o to, aby z szybkiego Internetu mógł korzystać każdy. Bez względu na miejsce, w którym mieszka. Dlatego ważne jest ograniczenie terytorialnych różnic w jego dostępie.

E-administracja i otwarty urząd
 

E-administracja powstała po to, by ułatwiać kontakt obywateli z urzędem. Dzięki niej możemy bez wychodzenia z domu:

To tylko przykłady urzędowych spraw, które możemy załatwić online. Więcej e-usług na stronie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
 

Nie każdy wie, jakie możliwości dają nowoczesne technologie i jak korzystanie z internetu może ułatwić życie. Celem programu jest też e-aktywizacja, czyli podnoszenie cyfrowych kompetencji Polaków. Zarówno nas wszystkich w codziennym życiu, jak i uzdolnionych programistów, którzy mogliby przyczynić się do zwiększenia zastosowania internetu w gospodarce i administracji.

Beneficjenci programu
 

Z dofinansowania na wdrażanie celów programu mogą skorzystać:

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • jednostki naukowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

Na POPC z funduszy unijnych zostanie przeznaczone 2,17 mld euro.

Więcej informacji o programie na stronie Funduszy Europejskich.


Zobacz także