Polak za granicą: jak przygotować się do wyjazdu za granicę

Zbierz informacje o kraju, do którego się wybierasz. Zapisz dane teleadresowe do ambasady lub konsulatu. Pamiętaj też, by utrzymywać kontakt z rodziną w Polsce. Oto krótki poradnik przygotowany wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.


Infografika: Poznaj lokalne zwyczej i prawo, bądź w kontakcie z ambasadą lub konsulatem

Poznaj lokalne zwyczaje i prawo
 

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju, w którym się przebywa.

Gospodarze zawsze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów. Aby uniknąć kłopotliwych sytuacji za granicą, warto zajrzeć do opisu danego kraju na stronie www.poradnik.poland.gov.pl lub w aplikacji mobilnej iPolak.

Bądź w kontakcie z ambasadą lub kosulatem
 

Jeszcze przed wyjazdem za granicę spisz adresy i numery telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, które mogą się przydać w sytuacjach kryzysowych.

W krajach, gdzie Polska nie ma swojego przedstawicielstwa, obywatelom Polski przysługuj opieka konsularna ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Planując wyjazd w odległe zakątki świata, warto także zgłosić swoją podróż w systemie e-konsulat.

Dane teleadresowe ambasad i konsulatów można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Bądź w kontakcie z bliskimi w Polsce
 

Warto również utrzymywać regularny kontakt z rodziną w Polsce, szczególnie podczas dłuższych pobytów poza krajem. Na czas wyjazdu z Polski zostaw rodzinie lub zaufanej osobie adres swojego pobytu za granicą, numer telefonu do hotelu czy plan podróży.

Podaj też organizatorowi wyjazdu dane osób, które należy powiadomić w przypadku zaistnienia problemów podczas pobytu za granicą.


Zobacz także