Polak za granicą: co zrobić w trudnych sytuacjach

Co zrobić, jeśli podczas pobytu za granicą zostałeś napadnięty lub okradziony? Kto może Ci pomóc, jeśli straciłeś dokumenty? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w kolejnej części poradnika „Polak za granicą”.


Infografik - straciłeś paszport, okradziono cię lub napadnięto? Skontaktuj się z konsulem lub ambasadą

Napadnięto mnie lub okradziono
 

Jeżeli zostałeś napadnięty lub okradziony, przede wszystkim powiadom o tym lokalną policję. Następnie skontaktuj się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną lub konsularną. Konsul może ułatwić Ci kontakt z krewnymi lub znajomymi w Polsce,  a także udzielić dalszej pomocy.

Straciłem dokumenty
 

Jeśli straciłeś paszport lub inne dokumenty podróży, konsul może wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju, po uprzednim potwierdzeniu twojej tożsamości.

Straciłem pieniądze
 

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy (np. przez rodzinę na konto bankowe), konsul może wypłacić poszkodowanemu określoną kwotę. Przy czym będzie to analogiczna suma do tej, jaką krewni lub znajomi muszą wpłacić wcześniej na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może również udzielić pomocy finansowej poszkodowanemu, niezbędnej na powrót do Polski, o ile ten zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie do kraju.

Należy pamiętać, że przekazywanie pieniędzy przez polskie ambasady i konsulaty ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. Do większości państw można przesłać pieniądze drogą bankową.

Zachorowałem lub miałem wypadek
 

Przed wyjazdem za granicę zawsze pamiętaj o wykupieniu ubezpieczenia, gdyż opieka konsularna nie obejmuje kosztów pomocy lekarskiej. Jeśli nie masz ubezpieczenia i korzystałeś z pomocy lekarskiej za granicą, koszty leczenia obciążą twoją kieszeń.

Aresztowano mnie
 

Jeżeli zostałeś zatrzymany, aresztowany lub pozbawiony wolności, masz prawo żądać kontaktu z konsulem, który może: 

 • powiadomić rodzinę o aresztowaniu,
 • uzyskać od miejscowych władz informację o:
  • powodach zatrzymania,
  • przewidywanej sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu,
  • czasie trwania procedury sądowej,
  • możliwości zwolnienia,
 • dostarczyć listę adwokatów.

Kiedy konsul nie może pomóc
 

Niestety, nie zawsze konsul będzie mógł udzielić pomocy.  Konsul nie może:

 • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.,
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe,
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania,
 • ingerować w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.),
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

Zobacz także