Polak za granicą: co zrobić, gdy nie ma polskiej ambasady

W krajach, w których Polska nie ma swojego przedstawicielstwa – ambasady lub konsulatu – masz prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE).


W jakich przypadkach może pomóc konsul z UE
 

  • W razie wypadku lub choroby
  • W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności
  • W przypadku utraty lub kradzieży dokumentów
  • W przypadku utraty pieniędzy
  • W przypadku zgonu polskiego obywatela

Wypadek lub choroba

Konsul jednego z państw Unii Europejskiej przekaże informacje o Twoim  stanie zdrowia polskim władzom.

Zatrzymanie, aresztowanie, pozbawienie wolności

Konsul unijny poinformuje o zaistniałej sytuacji stronę polską. Będzie też czuwał, aby obywatel Polski był traktowany w taki sam sposób jak inni pozbawieni wolności.

Utrata lub kradzież dokumentów

Konsul jednego z państw UE, po uprzednim potwierdzeniu danych osobowych oraz uzyskaniu zgody władz polskich, wyda tzw. Europejski Dokument Podróży, dzięki któremu możliwy będzie powrót polskiego obywatela do kraju.

Utrata pieniędzy

Konsul unijny udzieli pomocy finansowej. Nastąpi to jednak dopiero po uprzednim zezwoleniu władz polskich.

Zgon polskiego obywatela

Konsul jednego z państw Unii Europejskiej powiadomi o tym władze polskie, które poinformują najbliższych krewnych osoby zmarłej. Konsul unijny udzieli także pomocy przy uzyskaniu świadectwa zgonu i poczyni niezbędne kroki w celu umożliwienia pochówku, kremacji lub odesłania ciała zmarłego do ojczystego kraju.


Zobacz także