Polacy zdecydują o oszczędzaniu na swoją emeryturę - w OFE lub w ZUS

Każdy sam zdecyduje, czy chce przekazywać część składki emerytalnej do OFE, czy na specjalne subkonto w ZUS. Decyzja w tej sprawie musi być podjęta w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2014 r. lub w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy. Zdanie będzie można zmienić w 2016 r., a następnie co cztery lata. Składka przekazywana do OFE ma wynieść 2,92 proc. wynagrodzenia brutto. Maksymalna opłata od składki spadnie z 3,5 do 1,75 proc., czyli o połowę.


Starsza kobieta
Fot. Fotolia

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie emerytalnym, które zagwarantują bezpieczeństwo nie tylko obecnym i przyszłym emerytom, ale również finansom publicznym i rynkom kapitałowym. Dzięki wprowadzonym zmianom zmniejszą się ponoszone przez budżet państwa koszty systemu emerytalnego, zmniejszy się również dług publiczny.

Aby zabezpieczyć oszczędności w okresie przedemerytalnym, środki zgromadzone w OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone na subkonto w ZUS (tzw. suwak bezpieczeństwa). Zgodnie z projektem, emerytury będzie wypłacał ZUS. Dzięki temu wypłaty tych świadczeń będą bezpieczne, dożywotnie, waloryzowane (na obecnych zasadach) i tanie (bez dodatkowych opłat dla emerytów).

Zmieni się polityka inwestycyjna OFE. Fundusze przekażą do ZUS posiadane obligacje skarbowe i nie będą mogły w nie inwestować. Będą mogły natomiast więcej inwestować w akcje giełdowych spółek, obligacje samorządowe, drogowe czy korporacyjne oraz pożyczać papiery wartościowe. Przyczyni się to do obniżenia poziomu długu publicznego w relacji do PKB.

Utrzymane będą obecne zasady dziedziczenia oszczędności emerytalnych. Dodatkowo zostanie ono wydłużone w przypadku subkonta w ZUS – zgromadzone środki będą mogły być dziedziczone do 3 lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego, w proporcji do okresu wypłaty emerytury.


Zobacz także