Polacy coraz lepiej oceniają CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) od ponad roku działa sprawnie i efektywnie, efektywnie i sprawnie walcząc z przestępstwami korupcyjnymi i nadużyciami. Ostatnie badania opinii publicznej pokazują, że ciężka praca CBA opłaca się. Polacy coraz lepiej oceniają Biuro, a także widzą zmianę klimatu politycznego wokół ścigania łapówkarstwa.


Logotyp Centralnego Biura Antykorypcyjnego

Aż 59% badanych uważa obecny klimat polityczny za sprzyjający walce z korupcją – wynika z badania CBOS. To oznacza, że Polacy pozytywnie oceniają działania rządu Beaty Szydło i służb nadzorowanych przez Ministra Mariusza Kamińskiego, w szczególności CBA, w tym zakresie.

Ostatni sondaż CBOS na temat korupcji w Polsce przynosi wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących tego zjawiska. Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt, że zmniejsza się liczba Polaków uważających korupcję za duży problem społeczny – z 87% przed czterema laty do 76% obecnie. Wzrosła za to liczba osób przekonanych, że zjawisko to nie jest szczególnie znaczące (z 8% do 15%). Postrzeganie nasilenia korupcji w naszym kraju jest najmniejsze od 1991 roku – wynika z badania.

CBOS przypomina, że w 2013 r., a więc za czasów koalicji PO-PSL, większość badanych (57%) uważała, że nie ma gotowości rządzących do przeciwdziałania korupcji. Obecnie respondenci dużo lepiej oceniają polityczną wolę walki z korupcją, co jest wynikiem obserwowanych zmian w tym względzie. Połowa badanych (49%). działania rządu Beaty Szydło w walce z korupcją ocenia pozytywnie, a zaledwie 26% jest przeciwnego zdania.

Nic więc dziwnego, że zmniejsza się przekonanie o korupcji w dziedzinach, które Polakom najczęściej się z nią kojarzą, a więc w służbie zdrowia, gdzie odnotowano spadek wskazań o 15 punktów procentowych, oraz w polityce – spadek o 14 punktów. Rzadziej wyrażana jest także opinia o częstych przypadkach łapówkarstwa w policji – spadek z 21% do 16%. Analizując wyniki należy podkreślić, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w dążeniu do większej uczciwości oraz przejrzystości życia publicznego i gospodarczego w Polsce. Według respondentów problemem pozostaje korupcja w firmach państwowych oraz prywatnych, w urzędach, w ministerstwach oraz w bankach. Ocena działań obecnego rządu w walce z korupcją jest jednak wyraźnie lepsza niż wyrażona w stosunku do rządu, na czele którego stał Donald Tusk, zwłaszcza do jego drugiego gabinetu.

Przy tej okazji warto przypomnieć rezultaty innego sondażu CBOS, z marca tego roku, świadczącego o wzroście zaufania Polaków do CBA – służby stworzonej przez Ministra Mariusza Kamińskiego do zwalczania i przeciwdziałania korupcji. Od września 2015 r. do marca 2017 r. liczba ocen dobrych wzrosła o 9 punktów procentowych i wyniosła 39%. Co równie ważne, wskaźniki ocen negatywnych wystawionych CBA są najniższe w historii służby.

Wyniki badania CBOS są zrozumiałe w świetle danych dotyczących działań CBA. Ze sprawozdania z działalności Biura w roku 2016 wynika jednoznacznie, jak wiele Polska zawdzięcza działalności tej Służby. W 2016 roku w wyniku działań operacyjno-rozpoznawczych agenci Biura ujawnili szkody Skarbu Państwa na sumę 243 mln zł, dodatkowo na sumę 340 mln zł w ramach prowadzonych kontroli. Biuro wykryło przypadki wręczania korzyści majątkowych na sumę 25 mln złotych. Dzięki współpracy z CBA takie instytucje jak ZUS czy NFZ zaoszczędziły setki milionów złotych przy prowadzonych przetargach informatyzacyjnych. W sumie dzięki działaniom Biura 479 oskarżonym postawiono ponad 1,2 tys. zarzutów. Każda sprawa prowadzona przez CBA to wymierne korzyści dla gospodarki i majątku narodowego.

Stanisław Żaryn
Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych


Zobacz także