Podsumowanie rządów premiera Donalda Tuska 2007-2014

9 września 2014 r. rząd podał się do dymisji. Donald Tusk był najdłużej sprawującym swoją funkcję premierem po 1989 roku. Do momentu złożenia dymisji swoją misję pełnił dokładnie 2489 dni, a przez jego rząd przewinęło się łącznie 47 ministrów. Prezentujemy kluczowe liczby, porównania, najważniejsze i najtrudniejsze reformy oraz ciekawostki z ostatnich 7 lat.


Posiedzenie rządu, ministrowie siedzą z przodu, w tle premier Tusk
Fot. Maciej Śmiarowski / KPRM

5 najważniejszych sukcesów rządu

 

Wprowadzenie pakietu rozwiązań na rzecz rodziny

Roczne urlopy rodzicielskie, darmowy podręcznik, Karta Dużej Rodziny, program dofinansowania in vitro, wprowadzenie do ustawy zakazu bicia dzieci, zwiększenie dofinansowania do budowy żłobków, zmniejszenie opłat za przedszkola.

Skok infrastrukturalny

Ponad 1800 km autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytku od listopada 2007 r. Budowa ponad 2600 Orlików. Modernizacja 89 dworców i 5,4 tys. km torów kolejowych. Modernizacja 10 lotnisk. 90 wybudowanych lub zmodernizowanych komend od 2013 roku. Budowa 12,6 tys. km sieci szerokopasmowego internetu. Modernizacja 2000 ośrodków naukowych. Udane przygotowanie i organizacja EURO 2012.

Silna Polska w UE

Jerzy Buzek przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Sukces merytoryczny i organizacyjny polskiej prezydencji w UE w 2011 roku. Wynegocjowanie 300 mld z budżetu UE w 2013 roku. Polski premier wybrany szefem Rady Europejskiej w 2014 roku.

Utrzymanie wzrostu gospodarczego w Polsce

Polska z wynikiem 20,1% znajduje się na pierwszym miejscu w UE pod względem wielkości skumulowanego PKB w latach 2008-2013. Dla porównania druga w zestawieniu Słowacja odnotowała skumulowany wzrost na poziomie 11,1%, przy średniej unijnej na poziomie -0,9%. Wzrost PKB za II kwartał 2014 r. wyniósł 3,3%.

Inwestycje w bezpieczeństwo Polski: polską armię i energetykę

Zniesienie poboru do wojska od 2009 roku i postawienie na rozwój armii zawodowej. Zwiększenie nakładów finansowych na armię (w 2013 r. ok. 5,913 mld zł, w porównaniu do 3,898 mld zł w 2006 roku) i zakup nowoczesnego sprzętu (m.in. Leopardy, Rosomaki). Zwiększyliśmy pojemność magazynów gazowych, powstaje blisko 1000 km nowych gazociągów. Kończymy budowę terminala LNG w Świnoujściu. Rozpoczęliśmy budowę elektrowni w Opolu - największej inwestycji przemysłowej w wolnej Polsce, która będzie dostarczać prąd do 2 mln gospodarstw domowych.

5 najtrudniejszych reform rządu

 

Wydłużenie wieku emerytalnego

Od 2013 r. stopniowo zrównywany jest i podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Reforma była potrzebna ze względów demograficznych - w latach 2010-2040 liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o 4,9 mln. Brak reformy groziłby zachwianiem bezpieczeństwa emerytalnego Polaków.

Reforma OFE

Rząd przyjął zmiany, w ramach których zlikwidowano część obligacyjną OFE i wprowadzono dobrowolność, jeśli chodzi o dalsze przekazywania przyszłych składek do OFE. Dzięki reformie udało się zapewnić zarówno bezpieczeństwo finansów publicznych, jak i przyszłych emerytur.

Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

Dla rocznika dzieci urodzonych w 2008 r. proces ten miał charakter etapowy. Od września 2014 r. do pierwszej klasy obowiązkowo poszły dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika, czyli te które przyszły na świat w drugiej połowie 2008 r., zostaną objęte obowiązkiem szkolnym dopiero od 2015 r. Od 2015 roku wszystkie sześciolatki będą obowiązkowo rozpoczynały naukę w szkołach. Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji to wykorzystanie najlepszego okresu w rozwoju dziecka. To szansa na jego szybszy rozwój, zwiększanie samodzielności i odkrywanie talentów.

Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

Rozdzielenie urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, wzmocnienie apolityczności prokuratury i niezależności prokuratorów w konkretnych sprawach, a także zwiększenie roli samorządu zawodowego prokuratorów – to główne założenia nowelizacji ustawy o prokuraturze, obowiązującej od 31 marca 2010 roku. Reforma zapewniła apolityczność prokuratury.

Reformy w służbie zdrowia

Wprowadzenie od stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej, której celem było ograniczenie nadużyć finansowych przy refundacji leków. Uruchomienie od stycznia 2013 r. systemu eWUŚ, dzięki któremu przy rejestracji do lekarza wystarczy mieć ze sobą dowód tożsamości i PESEL, zamiast dokumentów poświadczających opłacenie składek (tzw. RMUA). Od 1 stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać pakiety: onkologiczne – pacjenci onkologiczni będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie; kolejkowe – zwiększy się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny, a pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do specjalistów.

Kluczowe liczby i porównania

 

Płaca minimalna

 • 2006 r. - 899,1 zł
 • 2007 r. - 936 zł
 • 2013 r. - 1600 zł
 • 2014 r. - 1680 zł

Przeciętne wynagrodzenie

 • 2006 r. - 2477,23 zł
 • 2007. - 2691,03 zł
 • 2013 r. - 3650,06 zł
 • 2014 r. (II kwartał), dane GUS - 3739,97 zł

Płaca minimalna wobec średniej pensji

 • 2006 r. - 36%
 • 2007 r. - 34%
 • 2013 r. - 43%
 • 2014 r. (w II kwartale) - 45%

Bezrobocie

 • Lipiec 2006 r. - 15,7%
 • Lipiec 2007 r. - 12,1%
 • Lipiec 2013 r. - 13,1% (Polska zajmuje drugie miejsce wśród państw UE pod względem liczby nowych miejsc pracy, które powstały w latach 2008-2013).
 • Lipiec 2014 r. - 11,9%

Eksport

 • 2006 r. - 87,9 mld euro
 • 2007 r. - 101,838 mld euro
 • 2013 r.  - 154,9 mld euro (w 2013 roku rekordowy wynik od 1989 roku)

Saldo wymiany handlowej

 • 2006 r. - -12,8 mld euro
 • 2007 r. - - 18,5 mld euro
 • 2013 r. - -1,9 mld euro

Liczba przedszkoli

 • 2006 r. - 7811
 • 2007 r. - 7844
 • 2013 r. - 10 436 (wg stanu na 30.09.2013) - wzrost o ok. 33% do roku 2006

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na terenach wiejskich

 • 2006 r. - 100 tys.
 • 2007 r. - 105 tys.
 • 2013 r. - ponad 300 tys.

Liczba żłobków i klubów dziecięcych

 • 2006 r. - 371
 • 2007 r. - 373
 • 2014 r. - 2000 (wzrost o ok. 439% do roku 2006)

Wydatki NFZ na ochronę zdrowia

 • 2006 r. - 36 mld zł
 • 2007 r. - 40,1 mld
 • 2014 r. - 63,6 mld zł (wzrost o ok. 76% w stos. do 2006 r.)

Wydatki na onkologię (wartość zawartych umów we wszystkich rodzajach świadczeń)

 • 2006 r. - 1,6 mld zł
 • 2007 r. - 2 mld
 • 2014 r. - 4,5 mld zł (wzrost o ok. 181% w stos. do 2006 r.)

Liczba zadłużonych szpitali

 • 2006 r. - 574
 • 2007 r. - 515
 • 2014 r. - 311 (spadek o ok. 46% w stos. do 2006 r.)

Liczba istniejących km dróg szybkiego ruchu (liczba km autostrad i dróg ekspresowych)

 • 2006 r. - 959,9
 • 2007 r. - 1001,9
 • 2014 r. (lipiec) - 2810,7  (wzrost o ok. 192% do 2006 r.)

Nakłady na modernizację armii

 • 2001 r. - 1,185 mld zł
 • 2006 r. - 3,898 mld zł
 • 2007 r. - 5,610 mld zł
 • 2013 r. - 5,913 mld zł

Pojemność magazynów gazowych

 • 2006 r. - 1,7 mld m3
 • 2007 r. - 1,660 m3 (spadek wynika z wyłączenia z użytkowania niektórych kawern magazynowych)
 • 2014 (do końca roku) - 2,9 mld m3

Nakłady na inwestycje kulturalne

 • 2006 r. - 102,47 mln zł
 • 2007 r. - 111,87 mln zł
 • 2014 r. - 353,89 mln zł

Wydatki na szkolnictwo wyższe

 • 2006 r. - 9,94 mld zł
 • 2007 r. - 10,72 mld zł
 • 2014 r. - 15,11 mld zł

Rząd w liczbach

 

Liczba dni urzędowania premiera

 • 2489 dni,  co stanowi 6 lat, 9 miesięcy i 23 dni.

Liczba wizyt krajowych premiera

 • Kadencja 2007-2011 – 131
 • Kadencja 2011-2014 –  99
 • Łącznie – 230

Liczba wizyt zagranicznych premiera

 • Kadencja 2007-2011 – 128
 • Kadencja 2011-2014 – 81
 • Łącznie – 209

Liczba posiedzeń rządu

 • Kadencja 2007-2011 – 218
 • Kadencja 2011-2014 – 153
 • Łącznie – 371

Liczba ministrów w I i II kadencji

 • 47 ministrów

Zobacz także