Plany nowej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania

Walka z przemocą wobec słabszych, zmniejszanie luki płacowej i równy udział we władzach to obszary, na jakich chce się skupić minister Małgorzata Fuszara. Nową pełnomocniczkę przedstawił w piątek premier Donald Tusk.


Premier i nowa pełnomocnik podczas wspólnej konferencji prasowej
Fot. M. Śmiarowski/KPRM

Prezentując nową pełnomocniczkę szef rządu mówił o jej nadzwyczajnych kompetencjach merytorycznych oraz umiejętności dialogu i rozmowy z różnymi środowiskami.

- Ktoś taki jest bardzo potrzebny w życiu publicznym. Będziemy szukali drogi, gdzie nie ideologia a zdrowy rozsądek będzie towarzyszył naszej pracy - podkreślił premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

Szef rządu mówił, że nie tylko w Polsce kwestia równości wobec prawa, szacunku do innej osoby, przemocy wraca do życia publicznego w sposób niepokojąco widoczny. - Dziś jest ważne, aby przypomnieć, że osoby słabsze mają prawo do naszej solidarności i godności. Dodał, że dotyczy to m.in. takich grup jak:

 • mniejszości,
 • osoby starsze,
 • niepełnosprawni,
 • dzieci.

Donald Tusk przypomniał kilka spraw, które będą wymagały zaangażowania nowej pełnomocniczki. - Przed nami sprawy, które będą potrzebowały autorytetu i siły prowadzenia dialogu - mówił szef rządu.   W tym kontekście wymienił m.in.:

 • walkę z przemocą,
 • ratyfikację konwencji o przemocy wobec kobiet,
 • przyjęcie konwencji bioetycznej,
 • dążenie do zwiększenia równości kobiet i mężczyzn w życiu publicznym w kontekście tzw. ustawy suwakowej, nad którą trwają prace w Sejmie.

Plan pracy nowej Pełnomocniczki Rządy ds. Równego Traktowania
 

Profesor Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, przedstawiła priorytety swojej pracy. Wśród nich wymieniła m.in.:

 • Walkę z przemocą wobec osób słabszych;
 • Monitorowanie i poprawa prawa o przemocy;
 • W obszarze pracy zawodowej m.in. zmniejszanie luki płacowej i lepsze łączenie życia prywatnego z zawodowym;
 • Zwiększenie równości w udziale we władzy - gremia decyzyjne zróżnicowane pod względem płciowym;
 • Umocnienie sieci pełnomocniczek krajowych na niższych szczeblach m.in. wojewódzkich;
 • Silna współpraca w ramach społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie równości i zapobiegania dyskryminacji z organizacjami pozarządowymi.

 Życiorys
 

Małgorzata Fuszara jest profesorem nauk humanistycznych. Prawniczka i socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa.

W 1974 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego W 1983 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 1996 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W  2007 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.

 Zawodowo związana z Uniwersytetem Warszawskim (UW). Pracuje w Katedrze Antropologii i Socjologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS). Była dyrektorką Ośrodka Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet ISNS UW. Jest współtwórczynią pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej Podyplomowych Studiów nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci Gender Studies. W 2008 r. weszła w skład Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Fuszara zastąpi na tym stanowisku Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, która  zdobyła mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Oficjalnie prof. Małgorzata Fuszara obejmie stanowisko Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania 1 sierpnia 2014 r.


Zobacz także