Plany na 100 dni rządu w rozmowie z internautami

500 zł na dziecko, zmiany w oświacie, wsparcie dla frankowiczów, wzrost płac - m.in. tego dotyczyły pytania, do których odniosła się premier Beata Szydło w rozmowie z internautami. Szefowa rządu zapowiedziała nowe standardy komunikacji z Polakami i cykliczne spotkania za pośrednictwem internetu.


Premier Beata Szydło w gabinecie - trwa nagranie "na żywo"

500 zł na dziecko

O ten program internauci pytali najczęściej. Premier Beata Szydło zwróciła uwagę, że program zakłada dwa cele. Po pierwsze pomoc dla tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Ma też na celu walkę z niskim poziomem urodzeń w Polsce. Młodzi muszą mieć poczucie, że Państwo ich wspiera - mówiła premier Beata Szydło. Premier wyjaśniła, że w przypadku rodzin w trudnej sytuacji materialnej pieniądze będą wypłacane także na pierwsze dziecko. 

Premier wyjaśniła również, że istniejące w tej chwili odpisy podatkowe nie będą likwidowane. Będzie to dodatkowa forma wsparcia dla rodzin. Trwają prace nad programem, który ma zacząć obowiązywać najpóźniej od II kwartału 2016 roku.

Wsparcie dla frankowiczów

Premier pytana o kwestię wsparcia frankowiczów, powiedziała, że w tej sprawie trwają prace w zespole prezydenta Andrzeja Dudy. Rząd popiera te rozwiązania. Liczę, że pomoc zostanie wprowadzona jak najszybciej - mówiła premier.

Oświata

Premier zapowiedziała, że obowiązkowy wiek szkolny dla sześciolatków zostanie cofnięty. Rodzice, którzy uznają, że chcą posłać dziecko do szkoły wcześniej, będą mieli taki wybór.

Odpowiadając na pytania dotyczące likwidacji gimnazjów, premier powiedziała, że będą one wygaszane. Nastąpi powrót do systemu czteroletniego liceum. Wszystkie zmiany będą wprowadzone przy zabezpieczeniu miejsc pracy pedagogów i w konsultacji z nimi.

Rynek pracy i wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Premier zapowiedziała, że w pierwszych 100 dniach rządu zostanie przyjęty projekt wprowadzający minimalną stawkę godzinową. Wyniesie ona 12 zł.

Rząd będzie również wspierał młodych przedsiębiorców przez obniżanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Emerytury do poprawki

Premier wyjaśniała internautom, że rząd popiera prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego zakładający przechodzenie na emeryturę w wieku 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet.

Nie będzie likwidacji powiatów

Zdaniem Premier Szydło obecny podział administracyjny państwa, uwzględniający funkcjonowanie powiatów, sprawdza się. Jak podkreśliła, należy myśleć o tym, aby przekazywanie kolejnych zadań przez rząd do samorządów odbywało się z odpowiednim zabezpieczeniem finansowym.

Problem migracji w Europie

Premier podkreśliła, że jej rząd jest bardzo aktywny w dyskusji nad przyjmowaniem uchodźców. Poszczególni ministrowie biorą udział w spotkaniach na szczeblu międzynarodowym. Stanowisko Polski jest jasne - trzeba pomagać tym, których życie jest zagrożone. Rząd proponuje pomoc humanitarną, dla tych miejsc, które są w tej chwili zagrożone.

Premier podkreśliła, że rząd szanuje do tej pory podjęte decyzje, zwracając przy tym uwagę, że należy zastanowić się nad ponowną dyskusją na ten temat.


Zobacz także