Pierwszy dzień wizyty premiera Donalda Tuska na Ukrainie

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przebywa z oficjalną, dwudniową wizytą na Ukrainie.


Premier udał się do Państwowego Historycznego Memoriału Pamięci Mogiły Bykowni, gdzie oddał hołd ofiarom masowych mordów z czasów stalinowskich, w tym Polaków. Premier złożył również kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Wielki Głód na Ukrainie.

Program wizyty przewiduje również spotkania z czołowymi politykami ukraińskimi.  Premier będzie rozmawiał między innymi z prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką oraz z premier Julią Tymoszenko.   * * * Groby Bykowni

Z dokumentów sowieckich wynika, iż na mocy decyzji najwyższych władz sowieckich z 5 marca 1940 r. NKWD zamordowało 7305 obywateli RP – jeńców i więźniów z więzień NKWD na tzw. zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi. Z więzień zachodniej Ukrainy 3435 obywateli RP wiosną 1940 roku trafiło do dyspozycji obwodowych NKWD w Kijowie, Charkowie i w Chersoniu. Największa grupa (szacuje się ok. 1.800 – 2000 osób) trafiło do dyspozycji NKWD w Kijowie. Wszyscy oni zostali zamordowani, a zwłoki ukryto w Bykowni w pobliżu Kijowa, na terenie leśnym należącym do NKWD. Prace terenowe potwierdzające, że Bykownia to wielkie cmentarzysko ofiar NKWD prowadzono tu w latach 1971, 1989, i z udziałem Polaków w 2001 i 2006-2007 r. Dziś nie ulega już żadnej wątpliwości, iż Bykownia to następne (czwarte) po Katyniu, Miednoje i Charkowie cmentarzysko ofiar Zbrodni Katyńskiej. Spoczywają tu Polacy zamordowani wiosną 1940 roku, ale także Polacy (mieszkający na terenie Związku Sowieckiego), którzy padli ofiarą NKWD w latach „wielkiej czystki” 1937-1938.

Wielki Głód na Ukrainie

Pomnik na Placu Michajłowskim w Kijowie poświęcony jest ofiarom wielkiego głodu na Ukrainie w latach 1932-33. W latach 30-tych dwudziestego wieku ludność Ukrainy sprzeciwiała się przeprowadzanej przez komunistyczne władze przymusowej kolektywizacji wsi. Kolektywizacja doprowadziła do dramatycznej klęski głodu na Ukrainie. Nie jest znana dokładna liczba ofiar głodu, podawane są różne liczby od czterech do dziesięciu milionów ludzi. Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych obchodzony jest na Ukrainie w ostatnią sobotę listopada.
 


Zobacz także