Pierwszy dom Senior-WIGOR otwarty

W piątek w Gdańsku rozpoczął działalność pierwszy ze 113 dziennych domów opieki Senior-WIGOR. Miasto otrzymało ponad 86 tys. dofinansowania w ramach rządowego programu „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020. Placówka jest połączeniem uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego.


Kolaż zdjęć seniorów
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Oferta domu Senior-WIGOR adresowana jest do 30 gdańszczan w wieku 60+. Miasto otrzymało ponad 86 tys. dofinansowania w ramach rządowego programu „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020 – Edycja 2015. Realizatorem projektu jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej.  

Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb

W domu Senior-Wigor seniorzy będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie. W ramach zajęć będą mogli skorzystać z zajęć ruchowych, rekreacyjnych, relaksacji, zajęć kulturalno-oświatowych, warsztatów tematycznych, wyjść do kin, galerii, wycieczek, posiłków, itp. Wolontariusze będą realizować bloki międzypokoleniowe. Każda forma proponowanego wsparcia dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00 przy ul. Dolnej 4.

113 domów Senior-WIGOR w całej Polsce

Senior-WIGOR to pierwszy w historii rządowy program przewidujący budowę sieci dziennych domów pobytu dla osób starszych. Budżet programu to 370 mln zł do 2020 r. W 2015 r. powstanie 113 dziennych domów Senior-WIGOR ze średnią liczbą 20 miejsc. 


Zobacz także