Pierwsze posiedzenie rządu pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego

Dziś zostały przyjęte bardzo ważne projekty ustaw. Jeden dotyczy przemocy domowej, drugi zaś uszczelnienia systemu podatkowego – powiedział premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej zorganizowanej po posiedzeniu Rady Ministrów.


Rzecznik prasowa Joanna Kopcińska na tle biało-czerwonych flag. 1 z 5
fot. P. Tracz/KPRM

Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zaostrza kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększa ochronę ofiar gwałtów.

Bardzo się cieszę, że pan minister Zbigniew Ziobro tak sprawnie zadziałał w kontekście zaostrzenia przepisów karnych – podkreślił szef rządu. W ocenie premiera szczególnie ważne jest podniesienie dolnego progu kar dla przestępców, którzy dopuszczają się takiej przemocy. W przypadku przestępstw na tle seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia zdarzały się przypadki, że sędziowie decydowali o wyrokach w zawieszeniu. Chcemy uniknąć takich sytuacji – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że temat walki o to, by słabsi – kobiety i dzieci – mogli się czuć bezpiecznie, podnosił podczas exposé. Kara dla przestępców musi być adekwatna i odstraszająca. Robimy bardzo ważny krok na drodze do tego, żeby tej przemocy było jak najmniej– zaakcentował szef rządu.

Uszczelnianie systemu podatkowego

Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów. Kontrolą zostaną objęte m.in. paliwo, leki i wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Szef rządu jako przykład podał kontrolę cystern wjeżdżających na terytorium Rzeczypospolitej. Dzisiaj kontrolujemy niemal każdą cysternę, która wjeżdża z paliwem do Polski. Dziennie jest ich średnio 150. Tymczasem w roku 2015 było ich ok. 650. To jest gigantyczna różnica, a mimo to nie mamy braków paliwa na stacjach benzynowych. To świadczy o tym, że uszczelnienie bardzo dobrze zadziałało – oznajmił premier. Chcemy iść na ciosem. Przestępcy podatkowi, którzy przenieśli się na kolej lub barki, korzystają z różnych luk. My te luki uszczelniamy – poinformował szef rządu.


Zobacz także