Pieniądze dla Polski na innowacyjne badania

Polskie uczelnie i instytucje badawcze będą miały przez co najmniej 7 lat zagwarantowane pieniądze na prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w dziedzinie energetyki. Polscy naukowcy będą mogli również korzystać z najnowocześniejszych osiągnięć nauki europejskiej. Wczoraj ogłoszono wyniki konkursu na 3 Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w zakresie energii, zmian klimatu oraz technologii informacyjnych.


Zwycięzcą konkursu jest międzynarodowe konsorcjum Zrównoważona Energia. Polska jako jedyny nowy członek UE znalazła się w zwycięskim konsorcjum razem z potężnymi ośrodkami akademickimi oraz wielkim przemysłem z Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii i Hiszpanii. Ze strony polskiej w skład konsorcjum wchodzą polskie jednostki badawcze i przemysłowe takie jak: Akademia Górniczo-Hutnicza Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski,  Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz zakłady: Tauron, Zakłady Azotowe w Kędzierzynie, Lotos i PGNiG.
  Każde z państw wybrało dziedzinę, na której ma skoncentrować swoje badania. Nasza energetyka jest w ponad 93 proc. oparta na węglu, dlatego skupimy się na pracach mających doprowadzić do uzyskiwania możliwie najczystszej energii z tego surowca. Bedziemy prowadzić badania nad ograniczeniem emisji CO2 i łączeniem energetyki węglowej z jądrową – to nasze cele strategiczne. W Krakowie powstanie jedno z sześciu centrów badawczych nad najnowocześniejszymi technologiami. Będzie to jedyne centrum w nowym państwie członkowskim.  
  Rząd od roku konsekwentnie wspiera badania nad energią. Jeszcze w listopadzie 2008 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka przekazała 300 mln zł na strategiczny projekt badawczy Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, którego tematyka jest zbliżona do działań podejmowanych w Europejskim Instytucie Technicznym. Zwycięzcy naukowcy jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu otrzymali rządowe wsparcie w wysokości 3 mln euro rocznie w okresie 2010-2013.Zobacz także