Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej na bieżąco monitoruje sytuację związaną z nielegalnym odwiertem w rurociągu „Przyjaźń”

Wczoraj w godzinach popołudniowych w wyniku próby nielegalnego wpięcia się do jednej z nitek rurociągu „Przyjaźń” będącego własnością PERN S.A. doszło do wycieku ropy naftowej.


Rurociąg.

Wyciek został usunięty przez służby pożarowe i techniczne, a sprawę badają już organy ścigania. W trakcie zdarzenia dostawy surowca do rafinerii nie zostały zakłócone. W nocy PERN S.A. przywrócił tłoczenie na wszystkich trzech nitkach rurociągu. Aktualnie prowadzone są intensywne działania zmierzające do rozpoczęcia prac rekultywacyjnych, czyli wymiany zanieczyszczonego gruntu.


Zobacz także