Panel: Środowisko – potencjał do rozwoju Polski

O ochronie środowiska, wdrożeniu sieci Natura 2000, skutecznym wykorzystaniu środków europejskich oraz warunkach do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dyskutowali uczestnicy panelu „Środowisko – potencjał do rozwoju Polski”.


Minister środowiska Maciej Nowicki podkreślił, że środowisko jest istotną gałęzią polskiej gospodarki. – Około 8 proc. wszystkich inwestycji w Polsce, to inwestycje związane z ochroną środowiska – zaznaczył minister. – Polska jest obecnie jednym z największych rynków inwestycyjnych w Europie – dodał.

Maciej Nowicki przypomniał, że w ciągu 2 lat udało się m.in. przyjąć tzw. przepisy środowiskowe, które odblokowują wykorzystanie środków europejskich na projekty infrastrukturalne. Powołano także wyspecjalizowaną jednostkę do zarządzania środowiskiem – Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. – Dzięki powołaniu GDOŚ przyśpieszyliśmy procedury środowiskowe z 300 do 100 dni – wyjaśnił minister. Resort środowiska zdołał również przygotować sieć Natura 2000, dzięki czemu zlikwidowana została niepewność inwestorów blokująca rozpoczęcie inwestycji.

Minister środowiska podkreślił także, że Polska uruchomiła system „Zielonych Inwestycji”, pozwalający sprzedać globalne nadwyżki emisji CO2 innym krajom. – Podpisaliśmy z Hiszpanią umowę, dzięki której do Polski wpłynie pół miliarda złotych na inwestycje, które wesprą realizację pakietu klimatyczno-energetycznego. Niedługo planujemy także podpisanie umowy z Irlandią – powiedział Maciej Nowicki. – Środki, które uzyskamy ze sprzedaży emisji będziemy mogli przeznaczyć na redukcję poziomu CO2 – wyjaśnił.

Szef resortu środowiska podkreślił także wagę Konferencji klimatycznej COP14, która odbyła się w dniach 1-12 grudnia br. w Poznaniu. – Według gości z zagranicy, jakość polskiej konferencji była najwyższa z dotychczasowych – zaznaczył Maciej Nowicki. – Organizacja COP-u spowodowała wzrost znaczenia naszego kraju na arenie międzynarodowej – dodał.

Obok ministra Macieja Nowickiego, w panelu „Środowisko – potencjał do rozwoju Polski” udział wzięli: prof. Andrzej Kraszewski – moderator, Jan Rączka – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Michał Kiełsznia – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojciech Ponikiewski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Andrzej Maciejewski - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wojciech Stępniewski z organizacji ekologicznej WWF, kierownik programu „Klimat i energia”.

 


Zobacz także