Panel: Nowoczesna podstawa programowa polskiej szkoły

Wprowadzenie nowej podstawy programowej w polskich szkołach, środki finansowe na edukację, rola nauczycieli w procesie modernizacji polskiej szkoły, rola kadry kierowniczej w przemianach polskiej oświaty oraz efekty zakładanych zmian to główne tematy dyskusji ekspertów z zakresu edukacji w czasie konferencji podsumowującej 2 lata rządu PO-PSL.


W spotkaniu stronę rządową reprezentowali: minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, Mikołaj Herbst z Zespołu Doradców Strategicznych PRM oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej prof. Krzysztof Konarzewski. Panelistami zewnętrznymi byli: Joanna Berdzik (prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty), Sławomir Broniarz (prezes ZNP), dr hab. Jolanta Choińska-Mika (UW), Teresa Ogrodzińska (prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego), Włodzimierz Paszyński (wiceprezydent Warszawy). Dyskusję panelową prowadził dyrektor Instytut Badań Edukacyjnych, prof. Michał Federowicz.

W swoim wystąpieniu minister Katarzyna Hall przypomniała, że rząd przygotował wdrażanie nowej podstawy programowej. W bieżącym roku szkolnym reforma programowa rozpoczęła się w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych i gimnazjów. W następnych latach będzie stopniowo obejmowała kolejne klasy.

W przygotowanej przez duży zespół naukowców, metodyków i nauczycieli reformie, którą poddano szerokim konsultacjom społecznym, duży nacisk położono m.in. na indywidualne podejście w rozwijaniu zdolności i przezwyciężaniu trudności każdego ucznia. Ważnym elementem reformy jest też zmiana organizacji nauczania w ostatnich dwóch latach nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. – Dziękuję wszystkim ekspertom, którzy się zaangażowali i wszystkim, którzy brali udział w szerokich konsultacjach nad zmianą podstawy. To był wielomiesięczny ogrom pracy – dodała minister Hall.

Minister Katarzyna Hall zwróciła również uwagę na rozpoczęcie przez rząd procesu obniżania wieku szkolnego. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza objęcie obowiązkiem szkolnym 6-latków i upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w tym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.

- Fundamentem systemu edukacji jest edukacja przedszkolna. Osiągnęliśmy wzrost w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej. W ciągu dwóch lat powstało ponad 500 przedszkoli, ponad 1700 innych form wychowania przedszkolnego, 1700 oddziałów przedszkolnych. W roku 2009 ponad pięć procent sześciolatków rozpoczęło edukację w szkole. To bardzo dużo i mam nadzieję, że ta dynamika będzie z roku na rok rosła – powiedziała minister Hall.

Rząd premiera Donalda Tuska zdecydował też w istotny sposób podnieść wynagrodzenia nauczycieli. W latach 2008 i 2009 wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień awansu zawodowego, otrzymali podwyżki po 10 procent rocznie. Na przyszły rok zaplanowane jest również podniesienie wynagrodzeń, w zależności od uwarunkowań budżetowych. – Chcemy wspierać nauczycieli by wzrost wynagrodzeń był o 50 proc, w perspektywie całej kadencji. Będziemy się starać z tego zobowiązania wywiązać – powiedziała minister Hall.

 


Zobacz także