Ograniczanie szczególnych uprawnień - nowy spot

W telewizji i internecie opublikowaliśmy nowy spot informacyjny poświęcony ograniczaniu szczególnych uprawnień emerytalnych niektórych grup zawodowych.


Trzeci spot mówi o tym, że reforma emerytalna to nie tylko podniesienie wieku emerytalnego, ale również ograniczenie uprawnień emerytalnych poszczególnych grup zawodowych.

Na początku filmu wypowiada się młoda kobieta: „Mam pracować dłużej? W porządku, rozumiem. Ale przecież są tacy, którzy przechodzą na emeryturę w pełni sił.” W dalszej części filmu występują przedstawiciele różnych grup zawodowych, m.in. pracownik fizyczny, lekarz, policjant i żołnierz, którzy podnoszą z ziemi elementy większej konstrukcji i łączą je. Dopiero kiedy kamera się oddala widać, że fragmenty trzymane przez wszystkie grupy zawodowe po połączeniu tworzą kontur Polski. W tym czasie lektor mówi: „Reforma emerytalna, to nie tylko podniesienie wieku emerytalnego. To także ograniczenie szczególnych uprawnień emerytalnych niektórych grup zawodowych. Dzisiaj bywa tak, że na emeryturę przechodzą zdrowi i silni ludzie, czasem w szczycie swoich możliwości. Dlatego po reformie dłużej pracować będą: policjanci i żołnierze, sędziowie, prokuratorzy i rolnicy. Zmiany obejmą także księży. Jak wszyscy to wszyscy. Solidarnie. Wejdź na www.emerytura.gov.pl".


Spot emerytalny: "Szczególne uprawnienia" (wideo: MPiPS)Film, podobnie jak dwa pierwsze, emitowany jest w TVP1, TVP2, Polsacie, TVN i TVN24. Opublikowany został także na kanale Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w serwisie YouTube. W spocie wystąpili aktorzy.

Planowane zmiany:

  • służby mundurowe

Funkcjonariusze i żołnierze będą pracować dłużej o 10 lat. Zmiany przewidują, że przedstawiciele służb mundurowych nabędą prawo do emerytury po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby.

  • sędziowie i prokuratorzy

Obecnie sędziowie i prokuratorzy nie przechodzą na emeryturę, tylko w tzw. stan spoczynku - prawo do tego świadczenia nabywają z dniem ukończenia 65. roku życia.

Ponadto sędzia i prokurator mogą przejść w stan spoczynku wcześniej - w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), jeśli przepracowali na swoim stanowisku, odpowiednio, 25 i 30 lat.

W projekcie reformy proponuje się, aby z tych uprawnień mogli skorzystać tylko ci sędziowie i prokuratorzy, którzy wyżej wymieniony wiek osiągną do 31 grudnia 2017 r. Po tej dacie będą przechodzić w stan spoczynku w wieku 67 lat.

  • rolnicy

Obecnie rolnicy mogą odchodzić na emeryturę o 5 lat wcześniej, niż wynosi ustawowy wiek emerytalny (kobieta - 55 lat, mężczyzna - 60 lat), pod warunkiem że przestali być rolnikami, czyli np. przepisali gospodarstwo rolne na dzieci.

W projekcie reformy proponuje się, aby z tych uprawnień mogli skorzystać tylko ci rolnicy, którzy wyżej wymieniony wiek osiągną do 31 grudnia 2017 r. Po tej dacie będą przechodzić na emeryturę po osiągnięciu tego samego wieku emerytalnego co w systemie powszechnym.

  • duchowni

Rząd chce likwidacji Funduszu Kościelnego. Proponowane zmiany zakładają, że kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie zapłacą składki ubezpieczeniowe.

Jednocześnie każdy obywatel będzie mógł przeznaczyć 0,3 proc. należnego podatku rocznego na realizację misji kościołów i związków wyznaniowych. Według szacunków przekazana kwota może wynieść ok. 100 mln zł rocznie, co odpowiada dotychczasowym wydatkom państwa na te cele. Nowy system mógłby zacząć funkcjonować od początku 2013 roku.

Zobacz także