Ogniska ptasiej grypy w powiecie płockim

W związku z informacją Głównego Inspektora Weterynaryjnego o wystąpieniu wirusa ptasiej grypy (wirus H5N1) na terenie województwa mazowieckiego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, a także resortu rolnictwa i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przebywający w Gdańsku premier Donald Tusk zapewnił, że nie ma żadnego powodu do paniki. – Jestem od rana informowany o tej sprawie. Powstał zespół ds. monitorowania tego problemu. Nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego – powiedział szef rządu.


Główny Inspektor Weterynaryjny poinformował o wystąpieniu dwóch ognisk wirusa ptasiej grypy na fermach indyczych: Myśliborzyce, Unijewo i Rokicice w gminie Brudzeń, w powiecie płockim. Służby weterynaryjne i Policja odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne zabezpieczyły teren, w którym pojawił się wirus, wyznaczając strefę ochronną i nie dopuszczając do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Mazowiecki Lekarz Weterynarii wyznaczył w dniu 1 grudnia br. 3 km strefę zapowietrzoną oraz 10 km strefę zagrożenia. Strefami objęte zostały następujące powiaty: Sierpc, Lipno Włocławek, Płock.

Według Głównego Inspektora Sanitarnego problem ptasiej grypy dotyczy głównie drobiu oraz dzikiego ptactwa. Ryzyko zarażenia ludzi wirusem grypy ptaków jest minimalne. Główną drogą zakażenia wirusem przez człowieka jest bliski kontakt z żywymi zakażonymi zwierzętami bądź powierzchniami skażonymi ich odchodami. Szczególne ryzyko niesie kontakt z odchodami i wydzielinami drobiu oraz surowym mięsem pozyskanym poza nadzorem weterynaryjnym.

W Płocku podjął prace Wojewódzki Sztab Kryzysowy z udziałem wojewody mazowieckiego oraz lokalnych służb weterynaryjnych i sanitarnych.
 


Zobacz także