„Odyseusz” – nowa aplikacja dla Polaków wyjeżdzających za granicę

www.odyseusz.msz.gov.pl - pod tym adresem Polacy podróżujący za granicę mogą zgłaszać swój wyjazd służbom dyplomacji konsularnej.


Ręce na klawiaturze komputera
Fot. Fotolia

 „Odyseusz” zapewni bezpieczeństwo w czasie nieprzewidywalnych zdarzeń i wypadków losowych podczas podróży za granicę. W sytuacjach kryzysowych, takich jak kataklizmy, zamachy terrorystyczne czy niepokoje społeczne, każdy zarejestrowany użytkownik otrzyma mailowo lub SMSem informacje od konsula o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia.

W szczególnych sytuacjach konsul dzięki platformie „Odyseusz” może nawiązać indywidualny kontakt z podróżnymi potrzebującymi pomocy. Informacja o osobach przebywających w zagrożonych regionach pozwoli również na właściwe zaplanowanie ewakuacji, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Rejestracja w systemie służy wyłącznie do udzielenia ewentualnej opieki i pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Portal jest również dostępny w wersji mobilnej.

„Odyseusz” - praktyczne porady

  • Osoby, które przebywają za granicą dłużej niż 6 miesięcy, mogą założyć własne konto, które umożliwi modyfikację swoich danych kontaktowych i zgłaszanie kolejnych podróży oraz otrzymywanie newslettera.
  • Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają za granicę, mogą skorzystać z prostego zgłoszenie, bez zakładania profilu. Zgłoszenie takie będzie archiwizowane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.
  • Osoby, które założą konto w systemie „Odyseusz” otrzymają e-mail potwierdzający ten fakt, a także będą otrzymywać regularne (coroczne) przypomnienia o konieczności aktualizacji swoich danych osobowych i kontaktowych. W przypadku zignorowania takiego wezwania konto zostanie automatycznie usunięte.

Zobacz także