Odszedł Kornel Morawiecki, założyciel i legendarny przywódca „Solidarności Walczącej”, Marszałek Senior Sejmu VIII kadencji, kawaler Orderu Orła Białego

Urodzony w 1941 r. w Warszawie, następnie związany z Wrocławiem. W czasach PRL fizyk, nauczyciel akademicki i działacz opozycji demokratycznej.


Kornel Morawiecki.
Fot. Simona Supino / FORUM

Uczestniczył w strajkach studenckich w 1968 roku, protestował przeciwko wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji oraz stłumieniu przez władze protestu robotników w grudniu 1970 roku Od 1979 współredagował podziemny „Biuletyn Dolnośląski”. Zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność”, był delegatem na pierwszy zjazd
w Gdańsku w 1981 roku.

W 1982 r., po zdelegalizowaniu przez władze „Solidarności” założył „Solidarność Walczącą”, która w swoim manifeście opowiedziała się za bezkompromisową walką o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W 1988 r. odznaczony przez Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marszałek Senior Sejmu VIII kadencji.

27 września br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w uznaniu wybitnych osiągnieć w działalności publicznej i państwowej, nadał Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego.

„Żyjemy nie tylko dla siebie. Żyjemy i umieramy dla innych" –  mówił w swoim wystąpieniu Marszałek Senior w 2015 roku.

Odszedł patriota, wyraziciel idei niepodległej Ojczyzny, uosobienie walki z systemem  komunistycznym w Polsce.  Człowiek, który tworzył historię zamiast jej ulegać.

Myślami i modlitwą pozostajemy z Rodziną i Bliskimi śp. Kornela Morawieckiego.


Zobacz także