Od stycznia 2016 r. studenci i bezrobotni skorzystają ze świadczenia rodzicielskiego

Prezydent podpisał w środę ustawę wprowadzającą świadczenia rodzicielskie w wysokości 1000 zł m.in. dla osób bezrobotnych, studentów i rolników. To realizacja kolejnej zapowiedzi z expose premier Ewy Kopacz.


Złotwóki i długpis na arkuszu
Fot. Fotolia

Kto otrzyma 1000 zł świadczenia rodzicielskiego

Nowelizacja ustawy wprowadza świadczenia dla osób, którym nie przysługują urlopy rodzicielskie w związku z urodzeniem dziecka. Świadczenie rodzicielskie otrzymają:

 • bezrobotni,
 • studenci,
 • uczniowie,
 • osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • rolnicy.

Świadczenie rodzicielskie będą otrzymywać również  rodzice, którzy przysposobili dziecko i rodzice zastępczy. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie wprowadzono ograniczenia wiekowe. Świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Co ważne, bezrobotny rodzic, któremu zostanie przyznane „rodzicielskie”, nie straci statusu bezrobotnego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka. Świadczenie będzie przysługiwało ojcu:

 • gdy matka wykorzysta świadczenie przez co najmniej 14 tygodni i złoży wniosek o skrócenie okresu jego pobierania, 
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Objęcie świadczeniem rodzicielskim nowej grupy rodziców wypełnia obietnice złożone przez premier Ewę Kopacz w exposé.

Jaki długo będzie wypłacane świadczenie

Okres wypłacania świadczenia będzie uzależniony od liczby jednocześnie urodzonych dzieci. Świadczenie będzie wypłacane w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie: 

 • jednego dziecka - przez rok (52 tygodnie),
 • dwojga dzieci - przez 65 tygodni,
 • trojga - 67 tygodni,
 • czworga - 69 tygodni,
 • piątce i więcej - 71 tygodni.

Terminy będą liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie.


Zobacz także