Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

Zwiększenie bezpieczeństwa realizacji zamówień publicznych, wybór podwykonawców robót budowlanych gwarantujących realizację zamówienia i ich ochrona przez zapewnienie terminowości oraz pełnej zapłaty należnego im wynagrodzenia – to jedne z najważniejszych celów przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.


S69 - budowa obwodnicy Bielska-Białej

Jedną z istotnych regulacji jest wprowadzenie umowy o podwykonawstwo. Obejmie ona wszystkie pisemne odpłatne umowy zawierane w celu realizacji zamówienia publicznego między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem, czyli podwykonawcą. Ponadto zamawiający będzie mógł wprowadzić zastrzeżenie dotyczące wymogu osobistej realizacji przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Wprowadzenie tego rozwiązania spowoduje, że o takie zamówienie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa mające odpowiedni własny potencjał.

Zgodnie z projektem, zamawiający będą mieć prawo żądania od firm uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne podania nazw firm, które proponują jako podwykonawców.

Nowelizowane przepisy Prawa zamówień publicznych zwiększają też nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówień publicznych. Będą również w większym niż obecnie stopniu gwarantować wypłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia.


Zobacz także