Obniżenie bezrobocia najważniejszym zadaniem rządu

Donald Tusk dyskutował z przedstawicielami związkowców i pracodawców m.in. na temat ochrony miejsc pracy i konkurencyjności polskiej gospodarki.


Premier Tusk i minister pracy Kosiniak-Kamysz w drodze na spotkanie 1 z 5
Maciej Śmiarowski/KPRM

- Nie ma ważniejszego zadania niż działania na rzecz obniżenia bezrobocia - powiedział premier.

Po posiedzeniu komisji trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych Donald Tusk mówił, że - niezależnie od grożenia akcjami protestacyjnymi - nie zgodzi się na propozycje związkowców, które de facto zwiększyłyby w Polsce bezrobocie.

Wyjaśnił, że środowe spotkanie służyło głównie próbie wyjaśnienia związkom zawodowym najważniejszych powodów, dla których rząd proponuje rozwiązania zmierzające do uelastycznienia czasu pracy.

- Jest gotowość ze strony związkowej do poważnej rozmowy bez używania straszków - powiedział szef rządu. - Będę namawiał wszystkich partnerów w tym dialogu, aby przyjęli także jako swój ten priorytet, jakim jest walka z bezrobociem w Polsce. Z tego stanowiska na pewno nie ustąpię, bo tutaj nie może być kompromisu.

Premier potwierdził, że będzie obecny również na kolejnym posiedzeniu komisji trójstronnej, które odbędzie się już za około miesiąc.

Trójstronna komisja ds. społeczno-gospodarczych tworzona jest przez przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców.


Zobacz także