Obchody Święta Narodowego 3 Maja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego

Szef rządu uczestniczył we Mszy Św. za Ojczyznę w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela odprawionej w związku z obchodami 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Widok z góry na trwającą Mszę Świętą. 1 z 12
Fot. Krzysztof Sitkowski, Grzegorz Jakubowski / KPRP

Następnie udał się na uroczystość wręczenia przez Prezydenta Andrzeja Dudę odznaczeń państwowych, w tym najwyższego – Orderu Orła Białego.

Święto Narodowe 3 Maja upamiętnia uchwalenie przez Sejm Wielki w 1791 r Ustawy Rządowej, znanej jako Konstytucja 3 Maja. To pierwszy tego rodzaju dokument w nowożytnej Europie i drugi na świecie, po konstytucji amerykańskiej.

Konstytucja 3 Maja stanowiła wizję i program reform państwa polskiego.  Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, zniosła liberum veto i ograniczyła przywileje szlacheckie. Ważnym rozwiązaniem było wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Konstytucja 3 Maja stała się dla Polaków symbolem nowoczesnego myślenia o państwie i odpowiedzialności za jego losy.


Zobacz także