Nowy Szef Służby Cywilnej

Premier Beata Szydło powołała w środę Dobrosława Dowiata-Urbańskiego na stanowisko Szefa Służby Cywilnej.


Premier Beata Szydło ściska rękę Szefowi Służby Cywilnej
Fot. P. Tracz / KPRM

Nowy Szef Służby Cywilnej złożył przed premier ślubowanie. Do jego zadań będzie należeć między innymi:  

  • kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
  • gromadzenie informacji o korpusie służby cywilnej,
  • przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących służby cywilnej,
  • monitorowanie i nadzorowanie wykorzystania środków budżetowych na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej,
  • planowanie, organizacja i nadzorowanie szkoleń centralnych w służbie cywilnej,
  • upowszechnianie informacji o służbie cywilnej,
  • zapewnienie warunków upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy,
  • prowadzenie współpracy międzynarodowej w sprawach dotyczących służby cywilnej.

Zobacz także