Nowy rządowy program dla repatriantów „Powrót do domu”

Na piątkowej konferencji prasowej w Kancelarii Premiera wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski oraz wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk omówili założenia wieloletniego programu skierowanego do repatriantów „Powrót do domu”.


Minister Trzaskowski podchodzi do stołu konferencyjnego 1 z 3
M. Śmiarowski/KPRM

Minister Trzaskowski: „Wszyscy ludzie z polskimi korzeniami są dla nas absolutnym priorytetem”

Minister Rafał Trzaskowi podczas prezentacji nowego programu rządowego mówił o repatriantach: to są ludzie, których rodziny na Wschodzie, jeszcze w latach 30-tych, dały świadectwo polskiego patriotyzmu. Utrzymali poczucie narodowe, utrzymali wiarę, część z nich utrzymała także język. Dzięki decyzji pani premier Ewy Kopacz, zaczynamy nowy program repatriacji  skierowany do Polaków na Wschodzie.

Wiceminister spraw zagranicznych przypomniał, że w 2013 roku zostały poczynione kroki, by dokonać ułatwień w polskim prawie, m.in. dokonano zmiany programu „Karta Polaka”. Z tego programu skorzystało od początku jego istnienia 160 tys. osób, a od maja 2014 roku, kiedy weszła w życie zmieniona procedura, skorzystało z niej ponad 6,5 tys. ludzi – powiedział wiceminister Trzaskowski.

Dodał, że Jesteśmy świadomi, że jeszcze 2,5 tys. osób oczekuje na repatriację. W związku ze zmienioną sytuacją budżetową - po zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu – postanowiliśmy przyspieszyć program repatriacji. Pani premier zdecydowała się na przygotowanie Programu "Powrót do domu".

Wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk powiedział, że w listopadzie 2015 r. program „Powrót do domu” powinien być przedmiotem prac i akceptacji Rady Ministrów. Zaznaczył, że program daje możliwość przyjazdu do Polski w ciągu najbliższych 5 lat wszystkim oczekującym na to osobom. Wiceminister podkreślił, że bardzo istotna jest współpraca z samorządami przy realizacji tego programu.

„Powrót do domu – wieloletni program rządowy dla repatriantów w latach 2016 – 2021”

  • Kwota przeznaczana na repatriację zostanie zwiększona – co najmniej 30 mln zł co roku. Minister Stachańczyk wymienił szereg założeń programu:
  • Każdy samorząd, który będzie chciał przyjąć rodzinę repatriantów dostanie środki z budżetu państwa, maksymalna kwota dotacji zostanie zwiększona o ok. 1/3. Dotychczas, tylko część samorządów dostawała te pieniądze w zależności od tego jakich repatriantów chciała przyjąć.
  • Będzie finansowany specjalny program adaptacyjny, w ramach którego repatrianci będą dostawać zasiłek na pobyt przez okres do 12 miesięcy. W ramach indywidualnych programów adaptacyjnych finansowane będą m.in. kursy języka polskiego, kursy zawodowe i kursy adaptacyjne realizowane w miejscu osiedlenia.
  • Aktywizacją zawodową zostaną objęci małżonkowie repatriantów (utworzenie miejsca pracy, szkolenie, wynagrodzenie), na tych samych zasadach co repatrianci.
  • Dla tych, którzy będą chcieli przyjechać do Polski mając zagwarantowana pracę, stworzony zostanie program dopłat do najmu lokali. Rząd będzie dopłacał do wynajmu przez 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet przez 24 miesiące.
  • Poszerzone zostaną możliwości uznania za repatrianta – tak, aby każda osoba polskiego pochodzenia, która skończy studia w Polsce, mogła zostać uznana za repatrianta.

Zobacz także