Nowi szefowie ABW i AW

Premier Beata Szydło przyjęła dymisję Szefa Agencji Wywiadu gen. Macieja Huni i powierzyła pełnienie obowiązków Szefa AW pułkownikowi Grzegorzowi Małeckiemu. Premier przyjęła również dymisję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Dariusza Łuczaka i powierzyła pełnienie obowiązków Szefa ABW prof. Piotrowi Pogonowskiemu.


Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Fot. KPRM

Sylwetki nowych szefów ABW i AW

Płk Grzegorz Małecki

 • Absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 1991 – 2002 – Urząd Ochrony Państwa – m.in. Zastępca Dyrektora Delegatury UOP w Opolu.
 • 2004 – 2007 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – m.in. doradca szefa ABW.
 • 2005 – 2008 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Dyrektor Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych.
 • 2007 – 2013 – Agencja Wywiadu – Doradca Szefa AW.
 • 2009 – 2013 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych – I Radca Ambasady RP w Madrycie.
 • Audytor wewnętrzny w sektorze finansów publicznych, wykładowca z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli w administracji publicznej, wykładowca socjologii bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 • Zna język hiszpański, angielski i portugalski.

Prof. Piotr Pogonowski

 • Profesor zwyczajny nauk prawnych. Wykładowca akademicki, urzędnik państwowy.
 • 1999 – 2002 – służby legislacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • 2003 – 2005 – główny specjalista ds. orzecznictwa, Sąd Najwyższy.
 • 2005 – 2010 – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • 2006 – 2007 – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego Ministerstwa Finansów.
 • 2007 – 2008 – Dyrektor Biura Prawnego Służby Wywiadu Wojskowego.
 • 2008 – 2010 – Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
 • Autor licznych publikacji, w tym dotyczących nadzoru nad działalnością służb specjalnych.

Zobacz także