Nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś na wniosek premiera, Konrada Szymańskiego na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej oraz Michała Wosia na urząd ministra środowiska.


Widok na Radę Ministrów od tyłu. 1 z 11
Fot. Adam Guz / KPRM

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej minister Konrad Szymański oraz minister Michał Woś objęli swoje docelowe urzędy. Wcześniej byli ministrami - członkami Rady Ministrów.


Zobacz także