Nowe żłobki dla najmłodszych

W ciągu 3 lat w Polsce przybyło 1000 nowych żłobków i miejsc opieki. Mamy już 55 tys. miejsc opieki dla dzieci.


Małe dziecko leży na kocu
Fot. Fotolia

Więcej miejsc opieki

W całej Polsce mamy już 1320 placówek dla maluchów. Tylko w ciągu ostatniego półrocza powstało 200 dodatkowych placówek. W porównaniu do 2011 roku ich liczba zwiększyła się o 140 proc. Mamy już 55 tys. miejsc opieki dla dzieci. To o 23 tys. więcej niż jeszcze dwa lata temu. O ile na początku 2011 roku funkcjonowało 511 placówek, to na koniec 2012 roku ich liczba wzrosła do 926, czyli aż o 81 proc. W ciągu ostatniego roku powstało dodatkowych 400.

Przyjazne prawo

Zmiany były możliwe dzięki przyjęciu w 2011 r. ustawy żłobkowej. Pojawiły się nowe formy opieki nad najmłodszymi dziećmi: kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, którzy zajmują się kilkorgiem dzieci u siebie w domu na koszt samorządów. Ustawa ułatwiła też legalne zatrudnianie niań. Wystarczy zgłosić ją do ZUS, a państwo opłaci za nią składki na ubezpieczenie społeczne

Kolejne ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu miejsc opieki dla najmłodszych dzieci wprowadziliśmy w lipcu 2013 roku. Zmieniliśmy sposób finansowania żłobków. Do tej pory budżet państwa pokrywał połowę kosztów utworzenia placówki. Obecnie wystarczy, że samorząd wyłoży 20 proc. środków, pozostałe 80 proc. dołoży rząd.

O dofinansowanie od państwa mogą starać się już nie tylko samorządy, ale też przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Miliony na żłobki

W sumie na rozwój żłobków przeznaczyliśmy w latach 2011 - 2013 aż 500 mln złotych (środki z budżetu państwa oraz środki UE).

Dużą popularnością cieszy się rządowy program „Maluch”. Na jego realizację przekazaliśmy od 2011 do 2013 roku ok. 220 mln zł.

Polityka prorodzinna

Nowe żłobki to efekt działań rządu skierowanych do rodzin. W 2013 roku ramach Roku Rodziny wprowadziliśmy pakiet, w skład którego weszły:

  • wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich,
  • uruchomienie rządowego programu dofinansowania in vitro,
  • obniżenie opłat do max 1 zł za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
  • zwiększenie do 80% dofinansowania przez państwo budowy żłobków w ramach rządowego programu "Maluch",
  • nowy program "Mieszkanie dla Młodych", który obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Więcej o polityce prorodzinnej rządu na www.rodzina.gov.pl


Zobacz także