Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ma przede wszystkim służyć zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Możliwość ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ma zapewnić przedsiębiorcom używanie pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, np. aplikacji na smartfony i komputery.


Aplikacje dostępne już teraz pozwalają wytyczyć dogodne trasy dojazdu samochodem lub środkami komunikacji publicznej albo znaleźć ciekawe miejsca do spędzenia wolnego czasu, np. muzea, teatry, kina. Chodzi o usługi i produkty, które ułatwiają codzienne życie. Nowe rozwiązania powinny jeszcze zwiększyć korzyści z ponownego wykorzystywania danych publicznych.

Na podstawie nowego prawa nie tylko informacje publiczne, ale także wizerunki muzealiów, reprodukcje materiałów archiwalnych i bibliotecznych będą mogły być ponownie wykorzystywane.

Takie mają być efekty rozwiązań przewidzianych w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


Zobacz także