Nowe programy ministerstwa nauki: skorzystają uczniowie, studenci i nauczyciele

Uczelniane laboratoria, biblioteki i sale wykładowe otwarte dla młodych wynalazców. Szkolenia dla studentów - przyszłych nauczycieli. Oto założenia 2 nowych programów, które ruszą już jesienią. Zgłoszenia dla uczelni potrwają do końca września.


Grupa uczniow w parku, na pierwszym planie dziewczyna z zeszytem
Fot. Fotolia

Nowe programy
 

Celem programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) jest kształtowanie innowacyjności i kreatywności wśród uczniów oraz ściślejsza współpraca szkół i uczelni. Programy ruszają już jesienią. Są to:

  • Uniwersytet Młodych Wynalazców,
  • Akademickie Centrum Kreatywności.

Uniwersytet Młodych Wynalazców

W ramach programu uczelniane laboratoria, biblioteki i sale wykładowe będą otwarte dla nowych wynalazców. To w nich, pod okiem profesorów, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych stworzą wynalazki, wykonają doświadczenia i przygotują publikacje naukowe.

Program potrwa do listopada 2015 r.

Akademickie Centrum Kreatywności

Akademickie Centra Kreatywności staną się placówkami, które wzorowo wykształcą przyszłych nauczycieli. Studenci, którzy w przyszłości chcą uczyć innych, będą szkoleni w obszarach:

  • rozwijania w uczniach umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania problemów,
  • radzenia sobie z konfliktami w klasie,
  • zarządzania grupą,
  • tworzenia programów nauczania,
  • projektowania działań edukacyjnych,
  • kierowania procesem kształcenia.

Projekt zostanie zrealizowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i potrwa do listopada 2015 r.

Jak wziąć udział w programach
 

Uczelnia, która chce wziąć udział w programie, musi przystąpić do konkursu organizowanego przez MNiSW i złożyć odpowiedni wniosek. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca września 2014 r.

Szczegóły konkursów i naboru wniosków dostępne są na stronie MNiSW:

Wybrane uczelnie otrzymają łącznie 4,5 mln zł
 

Budżet Uniwersytetów Młodych Wynalazców wynosi 2 mln zł, z czego do każdego z 40 wybranych w konkursie uczelni trafi maksymalnie 50 tys. zł.

Na Akademickie Centra Kreatywności przeznaczone zostanie 2,5 mln zł, z czego do każdej wyłonionej w konkursie jednostki trafi nawet 250 tys. zł.


Zobacz także