Nowe granty dla Latarników Polski Cyfrowej

Wybrano najlepsze pomysły na wprowadzenie w cyfrowy świat osób w wieku 50+. Granty na realizację swoich Lokalnych Planów Działań otrzyma 100 Latarników.


Latarnik pokazuje osobie starszej jak korzystać z tabletu.
Fot. Fotolia

Kim są latarnicy

Latarnicy to lokalni animatorzy, których zadaniem jest zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w wirtualnym świecie. Rolą Latarników jest jednak nie tylko uczenie, ale też inspirowanie, pomoc, a przede wszystkim zachęcanie osób starszych do samodzielnego korzystania z internetu.

Granty

Dzięki grantom Latarnicy będą mogli dotrzeć z cyfrową edukacją do osób starszych, które nie potrafią, nie czują potrzeby lub też boją się korzystać z Internetu. Tzw. Lokalne Plany Działania ruszają w październiku 2014 r. i będą realizowane do czerwca 2015 r.

Komisja oceniająca pomysły szczególną uwagę zwróciła na zakres i wartość merytoryczną Lokalnych Planów Działania. Ocenie podlegały m.in. ich kreatywność i unikatowość oraz wpływ na lokalną społeczność. Szczególnie dużą wagę przywiązywano do objęcia aktywnością obszarów, na których nie działali wcześniej Latarnicy Polski Cyfrowej.

Kim są latarnicy

Inicjatywa realizowana jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ramach „Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Więcej informacji o działalności Latarników można znaleźć na stronie www.latarnicy.pl

Statystki

  • W całym kraju działa łącznie ponad 2900 Latarników.
  • Od początku 2013 r. Latarnicy wprowadzili w cyfrowy świat prawie 206 tys. osób.
  • Zorganizowano ponad 27 tys. zajęć.
  • Na warsztatach z seniorami Latarnicy spędzili prawie 54 tys. godzin.

Zobacz także