#NocMuzeówKPRM

W tym roku Noc Muzeów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się pod znakiem wizyt zagranicznych.


Postaci zwiedzających osób w odbiciu szyby w podłodzie przy wejściu głównym Kancelarii Premiera. 1 z 14
fot. P. Tracz/KPRM

Uczestnicy podjęci jak zagraniczna delegacja

Uczestnicy 14. edycji wydarzenia mieli okazję zajrzeć za kulisy organizacji spotkań zagranicznych w KPRM. Z uwagi na trwające przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej, odwiedzający zostali podjęci przez pracowników Kancelarii jak przedstawiciele V4.

Zwiedzanie zabytkowego gmachu przy Alejach Ujazdowskich 1/3 rozpoczęło się o godz. 19.00. Goście zostali oprowadzeni przez hol główny do Sali Okrągłego Stołu, gdzie premier zazwyczaj gości delegacje krajowe i zagraniczne. Drugą w kolejności była Sala Zegarowa. To kameralne pomieszczenie przeznaczone do spotkań „w cztery oczy”,  czasami wykorzystywane także do wywiadów telewizyjnych.

Zasady protokołu dyplomatycznego

W Sali Recepcyjnej, gdzie także odbywają się spotkania w wąskim gronie, eksperci KRPM omówili zasady protokołu dyplomatycznego obowiązujące podczas organizacji wizyt zagranicznych.

Kolejną na trasie zwiedzania była Sala Obrazowa, zwana też Kominkową, a następnie Sala im. Tadeusza Mazowieckiego, wcześniej – nawiązując do przeszklonego sufitu – Świetlikowa. Imię Tadeusza Mazowieckiego nadano sali w 25. rocznicę powołania rządu z pierwszym niekomunistycznym premierem na czele. Tutaj uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, jakie są zasady organizacji i prowadzenia konferencji prasowych.

W fotelu premiera

W Sali im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego przewodnicy przedstawili gościom zasady pracy Rady Ministrów i rolę posiedzeń. Każdy z uczestników mógł sobie zrobić zdjęcie w fotelu szefa rządu. Końcowym przystankiem był Gabinet Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło.


Zobacz także