Narada rodzinna: jak zmienić realizatora programu in vitro

Wybór realizatora, czyli kliniki, w której będzie odbywać się leczenie, należy wyłącznie do pary. Istnieje możliwość zmiany kliniki w trakcie leczenia. Zmiana realizatora nie oznacza rezygnacji z udziału w programie. Oto szczegóły.


Narada Rodzinna: refundacja in vitro. Zmiana kliniki nie oznacza rezygnacji z programu in vitro.

Wybór realizatora należy do pary
 

Każda para sama decyduje, który ośrodek wybierze – nie ma rejonizacji. Lista ośrodków dostępna jest na stronie www.invitro.gov.pl.

Zmiana realizatora
 

Para, która uczestniczy w programie, może zmienić realizatora (czyli klinikę, do której się pierwotnie zgłosiła). Informację o chęci zmiany realizatora para przekazuje na piśmie realizatorowi, u którego została zakwalifikowana do udziału w programie.

Zasady zmiany realizatora
 

  1. Para może zmienić realizatora tylko raz (wtedy, gdy jest już zakwalifikowana do udziału w programie, ale nie rozpoczęła żadnego cyklu leczniczego lub kiedy zakończyła cykl leczniczy).
  2. Zmiana realizatora nie wymaga uzyskania żadnej zgody (nie jest potrzebna ani zgoda kliniki, ani zgoda lekarza). Warto jednak – jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o zmianie – skonsultować ją z personelem medycznym zatrudnionym przez dotychczasowego realizatora.
  3. Zmiana realizatora nie oznacza rezygnacji z udziału w programie. Na marginesie, rezygnacja z udziału w programie, która odbywa się w zupełnie innym trybie, nie pozwala na ponowne przystąpienie do programu.
  4. Jeżeli para, która zmienia realizatora, była zakwalifikowana do udziału w programie, ale znajdowała się na liście oczekujących, po zmianie realizatora jest wpisywana na koniec listy osób oczekujących, którą prowadzi nowy realizator.
  5. Para będąca w trakcie cyklu leczniczego nie może zmienić realizatora przed wykorzystaniem wszystkich zarodków utworzonych w trakcie leczenia.

Jak prawidłowo złożyć wniosek
 

Aby zmienić realizatora, para musi złożyć odpowiedni wniosek. Oto etapy procedury:

Etap 1.

Para wspólnie podejmuje decyzję o zmianie realizatora.

Etap 2.

Para składa na piśmie wspólny wniosek o zmianę realizatora, zawierający pisemne oświadczenie o chęci zmiany realizatora. Para składa wniosek u dotychczasowego realizatora (czyli tego, u którego jest zarejestrowana lub zakwalifikowana albo korzystała już z jego świadczeń w ramach programu). Składając wniosek, para może skorzystać z gotowego wzoru przygotowanego przez realizatora.

Etap 3.

Wniosek złożony przez parę powinien zawierać jednoznaczną informację, że para chce zmienić dotychczasowego realizatora na innego. Podanie nazwy realizatora, którego wybiera para, pozwala przyspieszyć postępowanie.

Etap 4.

Wniosek powinien zawierać wyłącznie te dane osobowe, które pozwalają zidentyfikować parę jako uczestników programu, tj. imiona i nazwiska, numery PESEL oraz wyraźne podpisy zgodne z podpisami złożonymi na wcześniejszych oświadczeniach, podpisanych przed przystąpieniem do programu. Osoby uczestniczące w programie są identyfikowane w tzw. Rejestrze Medycznie Wspomaganej Prokreacji wyłącznie na podstawie numerów PESEL.

Etap 5.

Wniosek o zmianę realizatora, który złożyła para, jest przekazywany do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo niezwłocznie dokonuje zmiany, o którą wnioskuje para. Jeżeli pojawiają się problemy lub wątpliwości związane ze zmianą realizatora, Ministerstwo je wyjaśnia. Konieczność uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia danych może wydłużyć procedurę zmiany realizatora. Dlatego tak ważne jest prawidłowe złożenie wniosku.

Etap 6.

Informację o zrealizowaniu wniosku o zmianę realizatora otrzymują wyłącznie realizatorzy programu, których dotyczą przesłane wnioski. Każda para, która złożyła wniosek o zmianę, powinna skontaktować się z nowo wybranym realizatorem i upewnić się, że przejął on nad nią opiekę medyczną w ramach programu.

Czego nie należy robić, zmieniając realizatora
 

  • nie należy wysyłać wniosku o zmianę realizatora do Ministerstwa Zdrowia,
  • nie należy wysyłać do Ministerstwa Zdrowia dokumentacji medycznej,
  • w żadnym wypadku nie należy pisać we wniosku o „rezygnacji z udziału”, jeżeli chce się jedynie zmienić realizatora,
  • składając oświadczenie, nie trzeba podawać: numeru telefonu, adresu zamieszkania, miejsca i daty urodzenia, numeru i serii dowodu osobistego oraz innych danych osobowych. Wystarczą imiona i nazwiska, numery PESEL oraz czytelne podpisy (zgodne z wcześniejszymi).

Więcej informacji o zmianie realizatora na stronie www.invitro.gov.pl. Zachęcamy też do odwiedzenia rządowej strony www.rodzina.gov.pl, gdzie znajdziecie garść informacji nie tylko o programie dofinansowania in vitro. 


Zobacz także