Narada rodzinna: jak przystąpić do programu dofinansowania in vitro

Dzieci to wielkie szczęście. Ale droga do tego szczęścia nie dla wszystkich jest łatwa. Rządowy program dofinansowania in vitro to szansa dla wielu par. Właśnie mija rok od jego startu i z tej okazji przypominamy najważniejsze zasady.


Obejmująca się para, obok napis "Refundacja in vitro to dofinansowanie 3 cykli leczniczych dla 15 tys. par"
Fot. Fotolia

1 lipca 2014 minął rok od wprowadzenia rządowego programu dofinansowania in vitro. Z okazji rocznicy,  wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, przygotowaliśmy cykl porad dla par, które chcą wziąć udział w programie. Nowa porada w każdy czwartek, a już 31 lipca zapraszamy na czat z ekspertem.

Co powinniście wiedzieć o programie

Po raz 1. w historii polskiej medycyny zabiegi in vitro są finansowane ze środków publicznych.
 

Program ruszył 1 lipca 2013 r. i potrwa do 30 czerwca 2016 r. Szacuje się, że programem zostanie objętych około 15 tys. par. Każda z nich będzie mogła skorzystać z dofinansowania 3 cykli leczniczych. Do tej pory do programu zakwalifikowano już ponad 8,5 tys. par.

Metoda in vitro stosowana jest w sytuacji, gdy wyczerpano już inne możliwości leczenia lub jeśli nie istnieją inne metody leczenia niepłodności.

Warunki przystąpienia do Programu

  • Posiadanie uprawnienia do korzystania ze świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Rozpoznanie niepłodności przez lekarza oraz udokumentowane nieskuteczne leczenie w czasie nie krótszym niż 12 miesięcy.
  • W dniu 1. wizyty u realizatora programu kobieta nie może mieć ukończonego 40. roku życia.
  • Nie ma ograniczeń wiekowych dla mężczyzn.

Na jakie wsparcie finansowe można liczyć

Procedura tzw. zapłodnienia pozaustrojowego składa się z 2 części:

  1. klinicznej,
  2. biotechnologicznej.

Program finansuje całą część biotechnologiczną oraz badania laboratoryjne i dodatkowe w części klinicznej.

Od 1 lipca 2014 roku refundowane się też leki stosowane w leczeniu niepłodności. Obniża to znacznie koszty leczenia, ponoszone przez pary zmagające się z problemem niepłodności.

Leki potrzebne do stymulowania jajeczkowania to koszt kilku tysięcy złotych w jednym cyklu. Cena dotychczasowej terapii wahała się od 4 do 8 tys. zł, w zależności od przebiegu leczenia.

Jak przystąpić do programu in vitro

Para, która chce skorzystać z programu in vitro, powinna się zgłosić do jednego z ośrodków realizujących program. Każda para sama decyduje, który ośrodek wybierze – nie ma rejonizacji.
Lista ośrodków dostępna jest na stronie www.invitro.gov.pl.

Jakie dokumenty należy złożyć

Oprócz złożenia dokumentacji medycznej, pary muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Będą także musiały zaakceptować regulamin udziału w programie.

Dane osobowe są chronione. Nikt poza kliniką udzielającą świadczeń nie ma dostępu do danych identyfikujących pacjentów i dzieci. Dokumenty te są podpisywane w siedzibie ośrodka - realizatora programu, do którego zgłosi się para.

Kto decyduje o zakwalifikowaniu do programu

Decyzja o kwalifikacji pary do programu jest równoznaczna z dofinansowaniem leczenia. Decyzję o włączeniu (lub niewłączeniu) pary do programu mogą podjąć wyłącznie lekarze z ośrodków, będących realizatorami programu, na podstawie kryteriów określonych w treści programu.

O kolejności kwalifikacji i kolejności uzyskania świadczeń decyduje data zgłoszenia się pary do realizatora.

Po zakwalifikowaniu do programu

Po zakwalifikowaniu do programu para zostanie wpisana na listę oczekujących. Informacje dotyczące list oczekujących na leczenie u poszczególnych realizatorów programu umieszczane są na stronie www.invitro.gov.pl w zakładce Aktualności oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce Matka i Dziecko.

Więcej informacji o programie dofinansowania in vitro na rządowych stronach:


Zobacz także