Narada rodzinna: darmowy podręcznik dla pierwszaków

Jest kolorowy, ciekawy i wieloletni. A co ważne dla rodziców – także darmowy. „Nasz elementarz” trafi do pierwszaków już we wrześniu 2014 r.


Od września 2014 podręcznik dla pierwszaków za 0 zł

Darmowy podręcznik już w tym roku szkolnym
 

Rodzice pierwszaków nie będą już musieli kupować podręcznika dla swojego dziecka. We wrześniu 2014 r. każdy uczeń 1. klasy szkoły podstawowej otrzyma bezpłatny podręcznik obejmujący edukację:

  • polonistyczną,
  • matematyczną,
  • przyrodniczą,
  • społeczną.

Finansowany z budżetu państwa podręcznik będzie wieloletni. Będą z niego korzystać 3 kolejne roczniki pierwszaków. Jednak w elementarzu będzie  miejsce na wpisanie swojego nazwiska. Dzięki temu każdy uczeń będzie mógł zaznaczyć, że w tym roku podręcznik należy tylko do niego.

Kolejne darmowe podręczniki już wkrótce
 

W kolejnych latach z dotacji finansowane będę podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zmieni się też tryb ich wyboru – nauczyciele prowadzący w szkole dane zajęcia wybiorą 1 wspólny podręcznik dla wszystkich oddziałów danej klasy, który będzie stosowany przez  co najmniej 3 kolejne lata szkolne.

Każdy podręcznik będzie można kupić pojedynczo, a wydawców obejmie zakaz oferowania szkołom i nauczycielom korzyści w zamian za wybranie danego podręcznika.

Podręcznik jest dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych
 

Każda  z 4 części podręcznika dla klasy 1. szkoły podstawowej została odpowiednio dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych:

  • z dysfunkcjami wzroku i słuchu,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • napotykających na trudności komunikacyjne, w tym korzystających z komunikacji alternatywnej.

Portal www.naszelementarz.men.gov.pl
 

Na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl oprócz podręcznika pojawią się też narzędzia dydaktyczne, które pomogą nauczycielom w pracy z najmłodszymi uczniami:

  • programy nauczania,
  • przykładowe scenariusze lekcji,
  • karty ćwiczeń i doświadczeń.

Na portalu będą się też pojawiać porady dla rodziców - jak mają współpracować z dziećmi, żeby nauka nie była dla nich tylko obowiązkiem, ale też zabawą i przyjemnością. Strona już jest dostępna, a pełną parą ruszy 1 września 2014 r.

Więcej informacji o darmowym podręczniku na rządowych stronach:


Zobacz także