Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Prezentujemy najnowszą wersję modelu miksu energetycznego opracowanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Ikonka pobierania pliku
Fot. Fotolia

Kody źródłowe wraz z danymi wejściowymi modelu. Rozmiar pliku 24,3 MB

Instrukcje instalacji znajdują się w raporcie w podrozdziale 4.5.

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski

Wersja 3.0 stanowi istotne rozszerzenie udostępnionej wcześniej wersji 2.0, obejmujące m.in.:

  • graficzny interfejs użytkownika (GUI),
  • dodatkowe rodzaje emisji gazów i pyłów,
  • zmiany w sposobie uwzględnienia współspalania,
  • aktualizację danych wejściowych.

Opracowany model pozwala na wyliczenie optymalnego kosztowo miksu energetycznego, w podziale na źródła energii, który zapewni jednocześnie odpowiednią rezerwę mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz pokrycie popytu na energię i spełnienie dodatkowych celów związanych np. z realizacją unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

Celem projektu jest umożliwienie niezależnej weryfikacji pojawiających się w dyskusji publicznej wariantów miksu produkcji energii elektrycznej i określenie optymalnej kosztowo struktury produkcji, stanowiącej punkt wyjścia do myślenia o polityce energetycznej państwa.

Ewentualne pytania związane z dostępem do treści wzorów lub kodu, w przypadku braku dostępu do tych treści za pomocą czytników ekranu, prosimy kierować na adres model.miksu.energ@kprm.gov.pl lub pod numer telefonu + 48 22 694 7518.


Zobacz także