Młodzieżowy Delegat 2014: Pojedź do Nowego Jorku na sesję ONZ

Wyjazd do Nowego Jorku z polską delegacją rządową i udział w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – to nagroda w konkursie „Młodzieżowy Delegat 2014“, adresowanym do uczniów i studentów.


Flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych
Fot. Fotolia

Kto może zostać młodzieżowym delegatem?
 

W konkursie „Młodzieżowy Delegat 2014“ mogą wziąć udział uczniowie i studenci w wieku od 18 do 25 lat, którzy biegle posługują się językiem angielskim. Na zwycięzców czeka nagroda -  wyjazd do Nowego Jorku i wzięcie udziału w pracach ONZ podczas 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego.

Konkurs składa się z 3 etapów
 

Etap pierwszy - napisz esej

Pierwszym krokiem jest napisanie esesju na temat „Agenda rozwoju po 2015 r.: priorytety z punktu widzenia polskiej młodzieży”.  Prace należy zgłaszać do 25 kwietnia.

5 najlepszych finalistów zostanie zaproszonych na rozmowę, po której wyłonionych zostanie 2 najlepszych kandydatów. Ostatecznego wyboru dokona Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ).

Etap drugi - weź udział w ogólnopolskich konsultacjach

Przed wyjazdem do Nowego Jorku delegat weźmie udział w ogólnopolskich konsultacjach. Podczas spotkań młodzi ludzi ze wszystkich regionów Polski będą mieli szansę przekazać delegatowi swoje opinie dotyczące sytuacji młodzieży w naszym kraju. Pomoże to w merytorycznym przygotowaniu się do wyjazdu i stworzeniu własnego programu działania.

Etap trzeci - pojedź do Nowego Jorku

3. etap to już nagroda - wyjazd do Nowego Jorku i aktywne uczestnictwo w pracach III komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zajmującego się prawami człowieka oraz młodzieżą. Delegat będzie także współpracował ze swoimi odpowiednikami z innych krajów oraz spotka się z Sekretarzem Generalnym ONZ.

Młodzieżowy Delegat 2014
 

To już 3. edycja konkursu.

Projekt "Młodzieżowy Delegat 2014" realizowany jest przez Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce i Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ.

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia oraz w regulamienie konkursu.


Zobacz także